Aivot, keho ja trauma

Takaisin

(0,50 op)

Koulutuksessa opetellaan sensorimotoriseen psykoterapiaan liittyviä kehosuuntautuneita terapiamenetelmiä. Sensorimotorinen psykoterapia liittyy trauman hoitoon. Trauma ilmenee vireystilan vaihteluina. Koulutuksessa voit oppia ymmärtämään ja säätelemään omia kehollisia reaktioitasi sekä asiakastyöhösi sovellettavia kehosuuntautuneita terapiamenetelmiä.

Koulutuksessa opetellaan lisäksi sietokykyikkunaan liittyviä kehollisia vireystilan säätelytaitoja, rajojen tutkimista ja puolustuskyvyn vahvistamista, kehollisia vakauttamismenetelmiä ja itsesäätelytaitoja sekä voimavarojen tunnistamista ja vahvistamista. Opetellaan havainnoimaan hyväksyvällä ja uteliaalla asenteella tässä hetkessä kokemusta kolmella tasolla – kehollisella eli sensorimotorisella, emotionaalisella ja kognitiivisella tasolla.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus, Vapaan sivistystyön koulutustarjonta
Tehtäväalue: Työsuojelu ja -hyvinvointi, Diakonia ja yhteiskunta, Sielunhoito, Muu
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Perheneuvojat, Muut, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 23.-25.9.2022, Perheniemen evankelinen opisto, Opistontie 15 B, 47450 Perheniemi
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaikaa voidaan jatkaa.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja:

  • tuntee sietokykyikkunan ja osaa käyttää siihen liittyviä kehollisia vireystilan säätelytaitoja sekä oman hyvinvoinnin vahvistamisessa että asiakastyössä
  • osaa käyttää erilaisia kehollisia vakauttamismenetelmiä ja itsesäätelytaitoja
  • tunnistaa omia voimavaroja ja rajoja sekä pystyy vahvistamaan puolustuskykyään
  • pystyy soveltamaan kehosuuntautuneita menetelmiä omassa asiakastyössään

Lisätietoja: ​Kouluttajana toimii Marjatta Ollikainen, Master of Psychotherapy IPSICC (Tanska), sielunhoitoterapeutti (ACC) ja sairaanhoitaja. Marjatta on opiskellut sensorimotorista psykoterapiaa trauman hoidossa I-vaiheen koulutuksen sekä kaksivuotisen II-vaiheen koulutuksen, joka käsittelee kiintymyssuhde- ja kehitystraumojen hoitoa. Marjatta on tehnyt terapiatyötä vuodesta 2007 alkaen ja toiminut useiden vuosien ajan myös kouluttajana. Koulutus sisältää luentoja, harjoituksia ja niiden tutkimista. Kysymyksille ja keskustelulle on myös tilaa.
Koulutus alkaa perjantaina klo 18.00 ja päättyy sunnuntaina 14.00 sisältäen 15 tuntia opetusta.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 185 €
Täysihoito: Täysihoitopaketti 84 € (sis. majoituksen 2-3 hh ja ruokailut), ruokailupaketti ei-majoittuville 29 € (sis. aloituskeiton, lounaat ja päiväkahvit)
Kustannusten lisätiedot: Yhden hengen huoneen lisämaksu 34 €
Tiedustelut kustannuksista: Perheniemen opiston toimisto, opisto@perheniemi.com tai p. 05 7574 100
Tiedustelut sisältö: Perheniemen opiston toimisto, opisto@perheniemi.com tai p. 05 7574 100
Linkki kotisivulle: https://perheniemi.com
Aineistoa: https://www.perheniemi.com/kurssit/159
Toteuttaja: Perheniemen evankelinen opisto