Aivotyön ABC – työ haltuun kognitiivisella ergonomialla

Takaisin

​Tiesitkö, että iso osa työn keskeytyksistä on yleensä itse aiheutettuja? Tiedätkö, miksi nk. multitaskaaminen on yleensä enemmän haitaksi kuin hyödyksi? Tiesitkö, että aivojen kannalta välitön palkkio on aina vahvempi kuin myöhemmin tuleva palkinto? Tiedätkö, miksi unta pidetään oppimisen kannalta elintärkeänä? Tule mukaan oppimaan lisää siitä, miten selvitä modernin aivotyön kiemuroissa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Vapaan sivistystyön koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Työelämätaidot
Kohderyhmä: Hallinnon ja talouden työntekijät, Papit, Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Viestintätehtävissä toimivat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat
Aika ja paikka: 5.10.2022 klo 9-16, Kuopio ja joustava; 27.10.2022 klo 12-16, etäopetus; 3.11.2022 klo 12-16, etäopetus
Ilmoittautuminen viimeistään: 21.9.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Maksimiosallistujamäärä 20.
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

  • hyödyntää ajankäytön hallinnan työkaluja omassa työssään
  • ymmärtää tarkkaavuudensäätelyn ja muistin toimintaa
  • tiedostaa palautumisen merkityksen aivotyön kannalta
Lisätietoja: ​Moderni tietotyö haastaa aivoja ja jaksamista, vaikka työ olisikin mieleistä ja mielekästä. Asiantuntijatyössä oman työn ja työajan rajaaminen, informaation hallinta, ajankäytön haasteet sekä jatkuvat keskeytykset sekä keskittymisen ja muistin haasteet vaativat uusia käsittelykeinoja. Tämän koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä aivojen toiminnasta, kognitiivisen ergonomian menetelmistä ja keinoista työn hallintaan.
Kognitiivinen ergonomia tarkoittaa työn muokkaamista ihmisen tiedonkäsittelyn ja aivojen kannalta sujuvammaksi ja vähemmän kuormittavaksi. Vaikka aivot ovat monen nykypäivän työläisen tärkein työkalu, emme oikeastaan missään saa ohjekirjaa niiden oikeanlaiseen käyttämiseen tai siihen, miten nykytyö kannattaisi järjestää.
Tässä koulutuksessa opit myös tarkkaavaisuuden hermoverkoista ja tarkkaavuuden säätelystä sekä työmuistin pullonkaulasta ja muistin toiminnasta. Neuropsykologinen näkökulma tuo lisätietoa paitsi aivojen normaalista toiminnasta myös sen häiriöistä, kuten tarkkaavuushäiriöistä tai stressiin ja univaikeuksiin usein liittyvistä kognitiivisista vaikeuksista.Työelämän intensiivistyminen haastaa jaksamista ja monet kamppailevat stressin ja kuormittumisen kanssa. Kiireessä keskitymme usein vain selviytymään, emmekä tee välttämättä pitkällä tähtäimellä kovin hyviä ratkaisuja. Pitkäjänteinen suunnittelu ja tehokas priorisointi kärsivät. Aivojen toiminnan ymmärtäminen auttaa tiedostamaan, miksi oman käyttäytymisen muuttaminen on vaikeaa, vaikka tietoa hyvistä käytännöistä periaatteessa olisikin.
Stressin hallinnan ja palautumisen keinojen ymmärtäminen on keskeinen osa hyvää aivotyötä, sillä etenkin joustava ja luova ajattelu sekä kokonaisuuksien hahmottaminen kärsivät kiireessä ja paineessa. Koulutuksessa käsitelläänkin myös stressinhallintaa ja omien ajatusten ja asennoitumisen merkitystä aivotyön ja hyvien käytäntöjen käyttöönoton kannalta.

​Koulutus toteutetaan yhtenä lähiopetuspäivänä Kuopiossa (voit osallistua myös etänä) sekä kahtena puolen päivän mittaisena etäopetuksena. Toteutuksessa vuorottelevat luennonomainen alustus, pysähtyminen omaan työskentelyyn sekä vuorovaikutuksellisuus ja yhdessä jakaminen. Koulutusta edeltää lyhyt ennakkokysely, jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen suuntaamisessa sekä pieni oman työn havainnointitehtävä.

Kouluttajana toimii Emmi Nousiainen, työterveyspsykologi (neuropsykologiaan erikoistuva). Kouluttaja on toiminut työuransa neuropsykologisen kuntoutuksen ja työelämän kysymysten parissa, ja yhdistää työssään neurotieteen ja käyttäytymistieteiden ja psykologian tietotaitoa. Hän on kouluttanut kognitiivisesta ergonomiasta ja ohjannut yksilöitä ja työyhteisöjä sen kehittämisessä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 249 €
Tiedustelut kustannuksista: asiakaspalvelu@snellmanedu.fi
Tiedustelut sisältö: outi.savolainen@snellmanedu.fi
Linkki kotisivulle: https://snellmanedu.fi/
Aineistoa: https://snellmanedu.fi/tuote/aivotyon-abc-tyo-haltuun-kognitiivisella-ergonomialla/
Toteuttaja: SnellmanEDU