Antirasistinen työote kasvatustyössä

Takaisin

(1 op)

​​Tämä koulutus on sinulle, joka etsit välineitä tunnistaa rakentellista rasismia ja tapoja puuttua rasistiseen kielenkäyttöön ja käytökseen tai haluat edistää yhdenvertaista toimintakulttuuria osana omaa työtäsi.

​Kirkkohallitukksen yhteistyössä Rauhankasvatusinstituutin kanssa toteuttama antirasismikoulutus on tarkoitettu erityisesti kirkon kasvatustyön ammattilaisille tai muutoin tehtävässään antirasistista näkökulmaa tarvitseville.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Kasvatus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Lastenohjaajat
Aika ja paikka: 29.3. ja 13.9.2023 Eteläranta 8, Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

  • tunnistaa rasismin sekä rakenteellisena että yksilön kokemuksiin liittyvänä ilmiönä,
  • osaa kertoa rasismista ja puuttua siihen,
  • osaa toimia antirasistisesti ja
  • osaa luoda työyhteisöissä antirasistisia ja yhdenvertaisia käytäntöjä.

Lisätietoja: Koulutuksessa käsitellään seuraavia teemoja:

  • Miten rasismia esiintyy rakenteellisesti sekä yksilöiden kokemuksissa?
  • Miten puhua rasismista ja puuttua siihen, kun havaitsee sitä?
  • Antirasistinen työote, mitä se on ja miten sitä voi kehittää?
  • Miten luoda tilaa rasismin käsittelylle ja antirasismille omassa työyhteisössä?

Teemoja lähestytään koulutuksen osallistujien kysymyksistä ja tarpeista käsin. Kokonaisuuden tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää mitä syrjintä ja rasismi ovat ja miten ne ilmenevät yhteiskunnassa sekä omassa arjessa ja työssä.

​Koulutus sisältää kaksi lähipäivää sekä oppimistehtävän.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 120
Täysihoito: Osallistuja maksaa itse mahdolliset majoitus- ja matkakulut
Muut kustannukset: Osallistuja maksaa itse lounaskulut
Tiedustelut kustannuksista: ulla.siirto@evl.fi
Tiedustelut sisältö: ulla.siirto@evl.fi
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Diakonia ja yhteiskunta
Yhteistyökumppanit: Rauhankasvatusinstituutti