Arkiretriitin ohjaajakoulutus

Takaisin

(1 op)

Arkiretriitin ohjaajakoulutuksessa tutustut arkiretriitin periaatteisiin ja traditioon, koet arkiretriitin osallistujan näkökulmasta sekä perehdyt ryhmän ohjaamiseen. Koulutuksen jälkeen osaat toimia arkiretriitin ohjaajana.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus, Usko ja spiritualiteetti, Raamatun tulkinta ja käyttö
Kohderyhmä: Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Perheneuvojat, Muut, Diakonit ja diakonissat
Aika ja paikka: Yhteinen aloitus 25.2.2025 klo 17-20. Arkiretriittiin osallistuminen paastonaikana. Yhteinen päätös 29.4.2025 klo 17-20.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • tuntee arkiretriitin periaatteet ja toteuttamismuodot
  • osaa soveltaa niitä työhönsä
  • osaa suunnitella ja toteuttaa arkiretriitin
  • osaa tutkia omaa hengellisyyttään arkiretriitin osallistujana ja ryhmänohjaajana​.
Lisätietoja: ​Koulutuksessa opiskelija osallistuu ryhmän yhteiseen arkiretriittiin, hankkii osaamista ohjaamisen käytänteisiin sekä toteuttaa ohjausta omassa kontekstissaan. Koulutus koostuu osallistumisesta arkiretriittiin ja sen reflektoinnista osallistujan näkökulmasta (n. 10 tuntia), perehtymisestä arkiretriitin periaatteisiin ja traditioon (n. 7 tuntia) sekä ryhmän ohjaamista tukevasta koulutuksesta (n. 10 tunta). Koulutus toteutetaan verkossa 4–5 verkkotapaamisena ja on tarkoitettu sekä kirkon työntekijöille että vapaaehtoisille.
Opiskelija perehtyy osana omaa arkiretriittiään ja ohjaajaharjoitteluaan e-kirjoihin Jeesuksen kanssa yhtä matkaa – Paastonajan arkiretriitti (ks. linkki materiaaliin), sekä Matka vapauteen – paastonajan arkiretriitti 2020 (ks. linkki materiaaliin).
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 250 €. Jäsenhinta 230 € Hiljaisuuden Ystävien ja Tuomasyhteisön jäsenille.
Täysihoito:
Kustannusten lisätiedot: Laskutus yhdessä erässä.
Tiedustelut kustannuksista: toimisto@hiljaisuudenystavat.fi tai Susanna Erätuli 0500 500 520.
Tiedustelut sisältö: Kati Pirttimaa, kati.pirttimaa@tuomasmessu.fi, 044 4910339 tai Susanna Erätuli 0500 500520.
Linkki kotisivulle: https://www.hiljaisuudenystavat.fi/
Aineistoa: https://www.hiljaisuudenystavat.fi/arkiretriitit/
Toteuttaja: Hiljaisuuden Ystävät ry
Yhteistyökumppanit: STEP-opintokeskus, Tuomasyhteisö ry
Arkistointitunnus: KK20240503085247KO001823