Arkiretriittikoulutus

Takaisin

(1 op)

​Arkiretriittikoulutuksessa tutustut arkiretriitin periaatteisiin ja traditioon, koet arkiretriitin osallistujan näkökulmasta sekä perehdyt ryhmän ohjaamiseen. Koulutuksen jälkeen osaat toimia arkiretriitin ohjaajana.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Nuorisotyönohjaajat, Papit, Perheneuvojat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Muut, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat
Aika ja paikka: Yhteinen aloitus 6.2.2023 klo 18-20 ja lopetus 17.4.2023 klo 18-20. Toteutuu verkon kautta.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​​​Osallistuja

  • tuntee arkiretriitin periaatteet ja toteuttamismuodot
  • osaa soveltaa niitä työhönsä
  • osaa suunnitella ja toteuttaa arkiretriitin
  • osaa tutkia omaa hengellisyyttään arkiretriitin osallistujana ja ryhmänohjaajana​.

Lisätietoja: ​​Koulutuksessa opiskelija osallistuu ryhmän yhteiseen arkiretriittiin, hankkii osaamista ohjaamisen käytänteisiin sekä toteuttaa ohjausta omassa kontekstissaan. Koulutus koostuu osallistumisesta arkiretriittiin ja sen reflektoinnista osallistujan näkökulmasta, perehtymisestä arkiretriitin periaatteisiin ja traditioon sekä ryhmän ohjaamista tukevasta koulutuksesta. Koulutus toteutetaan verkossa 4–5 verkkotapaamisena ja on tarkoitettu sekä kirkon työntekijöille että vapaaehtoisille.

Opiskelija perehtyy osana omaa arkiretriittiään ja ohjaajaharjoitteluaan e-kirjoihin Jeesuksen kanssa yhtä matkaa – Paastonajan arkiretriitti, sekä Matka vapauteen – paastonajan arkiretriitti 2020 (ks. linkki materiaaliin).

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 210 €. Jäsenalennushinta 190 € Hiljaisuuden Ystävien ja Tuomasyhteisön jäsenille sekä jäsenyhteisöjen työntekijöille.
Täysihoito: Koulutus toteutetaan verkossa.
Tiedustelut kustannuksista: susanna.eratuli@hiljaisuudenystavat.fi, toimisto@hiljaisuudenystavat.fi
Tiedustelut sisältö: Kati Pirttimaa, kati.pirttimaa@evl.fi, 0444910339 & toimisto@hiljaisuudenystavat.fi, +358 50 050 0520
Linkki kotisivulle: https://www.hiljaisuudenystavat.fi
Aineistoa: https://www.hiljaisuudenystavat.fi/arkiretriitit/
Toteuttaja: Hiljaisuuden Ystävät ry
Yhteistyökumppanit: Tuomasyhteisö ry