Arkiretriittikoulutus

Takaisin

(1 op)

​Osallistuja tuntee arkiretriitin periaatteet ja toteuttamismuodot sekä kehittää valmiuksiaan suunnitella ja ohjata arkiretriittiä.​

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Perheneuvojat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Yhteinen aloitus 14.2.2022 klo 18-20 ja lopetus 26.4.2022 klo 18-20. Toteutuu verkon kautta.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • tuntee arkiretriitin periaatteet ja toteuttamismuodot
  • osaa soveltaa niitä työhönsä
  • osaa suunnitella ja toteuttaa arkiretriitin
  • tutkii omaa hengellisyyttään arkiretriitin osallistujana ja ryhmänohjaajana​.
Lisätietoja: ​Koulutuksessa opiskelija osallistuu ryhmän yhteiseen arkiretriittiin, hankkii osaamista ohjaamisen käytänteisiin sekä toteuttaa ohjausta omassa kontekstissaan. Koulutus koostuu osallistumisesta arkiretriittiin ja sen reflektoinnista osallistujan näkökulmasta, perehtymisestä arkiretriitin periaatteisiin ja traditioon sekä ryhmän ohjaamista tukevasta koulutuksesta. Koulutus toteutetaan verkossa 4–5 verkkotapaamisena ja on tarkoitettu sekä kirkon työntekijöille että vapaaehtoisille.

Opiskelija perehtyy osana omaa arkiretriittiään ja ohjaajaharjoitteluaan e-kirjoihin Jeesuksen kanssa yhtä matkaa – Paastonajan arkiretriitti, sekä Matka vapauteen – paastonajan arkiretriitti 2020 (ks. linkki materiaaliin).

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 200€ / jäsenalennushinta 180€ Hiljaisuuden Ystävien ja Tuomasyhteisön jäsenille sekä jäsenyhteisöjen työntekijöille
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: toimisto@hiljaisuudenystavat.fi, 045 343 0200
Tiedustelut sisältö: Kati Pirttimaa, kati.pirttimaa@evl.fi, 0444910339 & toimisto@hiljaisuudenystavat.fi, 045 343 0200
Linkki kotisivulle: https://www.hiljaisuudenystavat.fi
Aineistoa: https://www.hiljaisuudenystavat.fi/arkiretriitit/
Toteuttaja: Hiljaisuuden Ystävät ry
Yhteistyökumppanit: Tuomasyhteisö ry