Arkiretriittikoulutus

Takaisin

(1 op)

Osallistuja tuntee arkiretriitin periaatteet ja toteuttamismuodot sekä kehittää valmiuksiaan suunnitella ja ohjata arkiretriittiä.​

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Nuorisotyönohjaajat, Papit
Aika ja paikka: Yhteinen aloitus 15.2.2021 klo 18-20 ja lopetus 15.4.2021 klo 18-20.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja – tuntee arkiretriitin periaatteet ja toteuttamismuodot ja osaa soveltaa niitä työhönsä – osaa suunnitella ja toteuttaa arkiretriitin – tutkii omaa hengellisyyttään arkiretriitin osallistujana ja ryhmänohjaajana​.
Lisätietoja: Koulutuksessa opiskelija osallistuu ryhmän yhteiseen arkiretriittin, saa valmiuksia ohjaamisen käytänteisiin sekä toteuttaa ohjausta omassa kontekstissaan. Koulutus koostuu osallistumisesta arkiretriittiin ja sen reflektoinnista osallistujan näkökulmasta, perehtymisestä arkiretiitin periaatteisiin ja traditioon sekä ryhmän ohjaamista tukevasta koulutuksesta. Koulutus toteutetaan verkossa ja on tarkoitettu sekä kirkon työntekijöille että vapaaehtoisille.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 200€ / jäsenalennushinta 160€ Hiljaisuuden Ystävien jäsenille ja jäsenyhteisöjen työntekijöille
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: toimisto@hiljaisuudenystavat.fi
Tiedustelut sisältö: Kati Pirttimaa, kati.pirttimaa@evl.fi, 050 342 7007 & toimisto@hiljaisuudenystavat.fi, 045 343 0200
Linkki kotisivulle: https://www.hiljaisuudenystavat.fi
Toteuttaja: Hiljaisuuden Ystävät ry.
Yhteistyökumppanit: Espoon hiippakunta