Art of Hosting – osallistavan johtamisen taidetta

Takaisin

(1 op)

​Koulutus peruutettu.

​Ei ole uutta sanoa, että mikään ei ole niin pysyvää kuin muutos. Uutta sen sijaan on havahtuminen muutoksen nopeuteen ja yllätyksellisyyteen.Valmennuksessa tutkimme ja kokeilemme yhdessä, miten vuorovaikutusta / dialogia / itseohjautuvuutta voidaan tukea osallistavien menetelmien avulla erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä. Sinun ei tarvitse toimia johtavassa asemassa osallistuaksesi tähän viikonloppuun. Erilaisten työmenetelmien avulla autetaan ryhmiä yhteisen tavoitteen sekä itseohjautuvuutta tukevan ilmapiirin luomisessa. Kysymällä hyviä kysymyksiä ja auttamalla ihmisiä pääsemään keskusteluun toistensa kanssa luodaan tila, jossa jokainen ryhmän jäsen tuo oman näkemyksenä, tietonsa ja taitonsa jaettaviksi
Mitä voimme oppia viime aikojen muutoksesta?Miten rakennamme yhteisen ajattelun, innostumisen ja uuden luomisen tiloja? Miten erilaisuuden energia suunnataan yhteiseksi oppimiseksi?Miten kirkon missio toteutuu, kun se rakennetaan vuoropuhelussa seurakuntalaisten ja ympäröivän maailman kanssa?"Art of Hosting" on jaetun johtajuuden filosofia, joka koostuu erilaisista osallistavista työkaluista (mm. World Café ja Open Space Technology sekä Arvostava haastattelu).

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Aika ja paikka: 29.-31.1.2021, koulutus peruutettu
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.11.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa soveltaa työssään osallistavia ja itseohjautuvuutta tukevia menetelmiä. Osallistuja osaa hyödyntää erilaisia ohjaamisen ja mahdollistajan menetelmiä yhteisöjen rakentamisessa.
Lisätietoja: Kohderyhmä: Kaikille. Mielellään useampi samasta seurakunnasta, jotta koettu/opittu on helpompi laittaa käytäntöön. Useamman henkilön tullessa kyseeseen, on hyvä harkita, onko joku heistä vapaaehtoinen / luottamushenkilö.
Kolutukseen otetaan 20 – 39 henkilöä riippuen majoitusjärjestelyistä.
Fasilitaattoreina toimivat Anna Hälli (Katariinan srk, Turku), Lilli-Irmeli Hintsa (Someron srk), Anssi Nurmi (Arkkihiippakunta), Hanne von Weissenberg (Tampereen hiippakunta) ​

Osallistumismaksu: 200 €
Täysihoito: Kyllä
Kustannusten lisätiedot: 200 euroa 2hh huoneessa, omin liinavaatein. 1 hh vain pyynnöstä. Näin mahdollistamme koulutuksen useammalle seurakunnalle. (1hh = + 20€). Pyyhe + liinavaatteet 9€.
Tiedustelut kustannuksista: Anssi Nurmi, anssi.nurmi@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Anssi Nurmi, anssi.nurmi@evl.fi
Toteuttaja: Turun arkkihiippakunta