Art of Hosting – osallistavan johtamisen taidetta

Takaisin

(1 op)

Miten voisimme osallistaa vapaaehtoisia ja seurakuntalaisia nykyistä enemmän toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen? Miten voisimme kehittää toimintaamme aidosti pois työntekijälähtöisyydestä? Miten tehdä tämä kaikki ilman, että totutut tavat kangistavat luovuutta ja vapautta?

Koulutuksessa tutkimme ja kokeilemme yhdessä, miten itseohjautuvuutta voidaan tukea osallistavien menetelmien avulla erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä. "Art of Hosting" on jaetun johtajuuden filosofia, joka koostuu erilaisista osallistavista työkaluista (mm. World Café ja Open Space Technology sekä Arvostava haastattelu). Erilaisten työmenetelmien avulla autetaan ryhmiä yhteisen tavoitteen sekä itseohjautuvuutta tukevan ilmapiirin luomisessa. Kysymällä hyviä kysymyksiä ja auttamalla ihmisiä pääsemään keskusteluun toistensa kanssa luodaan tila, jossa jokainen ryhmän jäsen tuo oman näkemyksenä, tietonsa ja taitonsa jaettaviksi. Fasilitaattoreina toimivat asiantuntijat Airi Raitaranta ja Hanne von Weissenberg Tampereen hiippakunnasta sekä muita osallistavan johtamisen asiantuntijoita.

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: johtaminen ja strateginen suunnittelu seurakunnassa, ohjaustoiminta, vapaaehtoistoiminta
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, kanttorit, lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, perheneuvojat, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 11.-13.10.2019 Siikaniemen leirikeskus, Hollola, Siikaniementie 210, 16730 Kutajärvi
Ilmoittautuminen:
Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa soveltaa työssään osallistavia ja itseohjautuvuutta tukevia menetelmiä. Osallistuja osaa hyödyntää erilaisia ohjaamisen ja mahdollistajan menetelmiä yhteisöjen rakentamisessa.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 100 €
Täysihoito: 136 € / 2 hh, 156 € /1 hh
Muut kustannukset: Matkakulut
Kustannusten lisätieto: Ei-majoittuvilta ruokailut 74 €. Ei-majoittuvat osallistuvat myös aamu- ja iltapalalle.

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Tiedustelut: Hanne von Weissenberg 050 387 6254
Lisätietoja:
Linkki kotisivulle: http://sakasti.evl.fi/koulutus
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus