Askelia kestävyyteen – tulevaisuuden tekijän ABC

Takaisin

(2 op)

Miten vahvistaa kestävän tulevaisuuden ja toivon näköaloja työssä ja työyhteisössä? Miten rakentaa kestävämpää tulevaisuutta yhdessä toisten kanssa?

Koulutus tarjoaa ajankohtaiseen tutkimukseen perustuvan perustietopaketin planetaarisen toimintaympäristömme tilanteesta sekä nykyisen kestävyysajattelun perusteista ja soveltamismahdollisuuksista erityisesti seurakunta- ja järjestötyössä. Koulutuksessa kestävyyden kysymyksiä lähestytään tiedon, tunteiden ja toivoa vahvistavan toiminnan näkökulmista.

Koulutus suoritetaan itsenäisesti verkossa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Kestävä kehitys ja ympäristö
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Itsenäinesti suoritettava verkkokoulutus 1.9.-15.12. 2025 välisenä aikana Pinja-oppimisympäristössä.
Ilmoittautuminen viimeistään: 10.8.2025
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja 

 • osaa hyödyntää työssään kestävän tulevaisuuden rakentamisessa tarvittavia tietoja ja taitoja. 
 • tunnistaa tunteiden, osallisuuden ja maailmankatsomuksen merkityksen kestävän tulevaisuuden yhteisöllisessä rakentamisessa. 
 • osaa toimia vaikuttavasti kestävän tulevaisuuden rakentajana yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa .
Lisätietoja: Koulutus on suunniteltu erityisesti seurakunnissa ja kristillisissä järjestöissä toimivien tarpeisiin, tueksi oman ammatillisen ajattelun ja työn entistä kokonaisvaltaisempaan jäsentämiseen.  Koulutus rakentuu kolmen teeman ympärille: Tieto, Tunne ja Toivo ja toiminta:    Tieto

 • Maailma, jossa elämme: toimintaympäristömme iso kuva tutkimustiedon pohjalta: haasteita ja mahdollisuuksia. 
 • Polunpäitä kestävämpään tulevaisuuteen: kestämättömästä kehityksestä kohtuullisuuteen. Kestävyyden donitsimalli työn viitekehyksenä.
 • Seurakunnat ja järjestöt kestävyystoimijoina: vahvuuksia ja haasteita
 • Kurkistus kristillisen ekoteologian ja ympäristövastuun perusteisiin 

Tunne

 • Miten ylläpidän toivoa ja toimintakykyä globaalin kestävyyskriisin maailmassa? 
 • Ympäristötunteet ja niiden rakentava kohtaaminen
 • Miten viestinnän psykologiset lainalaisuudet kannattaa huomioida pyrittäessä edistämään kestävää tulevaisuutta? 

  Toivo ja toiminta

 • Miten voin omassa työssäni ja lähiyhteisössäni, yhdessä toisten kanssa, toimia kestävän tulevaisuuden rakentajana ja toivon ylläpitäjänä? 
 • Vaikuttavan ympäristökasvatuksen ja vaikuttamisen periaatteita ja hyväksi havaittuja toimintatapoja. 

  Verkkokoulutuksessa on kaikille yhteisiä sisältöjä ja mahdollisuus soveltaa opittua omaan toimintaympäristöön, oman asiakasryhmän, vapaaehtoisten ja yhteistyöverkostojen kanssa yhdessä kokeillen ja omaa työtä kehittäen.  Verkkokoulutus suoritetaan itsenäisesti 1.9.-15.12.2025 välisenä aikana. Vastaava koulutus on suoritettavissa myös keväällä 2025. Opiskelutavat:  

 • Verkkoluentojen ja videotallenteiden katsominen.
 • Itsenäinen perehtyminen oppimisalustalle linkitettyyn kirjallisuuteen ja verkkomateriaaleihin .
 • Kirjaesittely tai essee jostain verkkokurssilla esitellystä kirjasta.
 • Opitun reflektointi oppimispäiväkirjassa. 

   Osaaminen osoitetaan seuraavilla tavoilla: 

 • Kirjaesittely tai essee jostain kurssilla esillä olevasta kirjasta.
 • opitun reflektointi oppimispäiväkirjassa. Lähteinä käytetään oppimisalustan aineistoja.

Koulutuksen oppimisalustana toimii STEP-koulutuksen Pinja-oppimisympäristö.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 150 €
Täysihoito: 0 €
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@step.fi
Tiedustelut sisältö: Kestävän kehityksen kouluttaja Jari Visto, STEP-opintokeskus. jari.visto@step.fi, +358 40 618 4290 
Linkki kotisivulle: https://step-opintokeskus.fi/
Toteuttaja: STEP-opintokeskus
Arkistointitunnus: KK20240422084055KO001662