Bibliodraamaohjaajakoulutus

Takaisin

(20 op)

Haluatko vahvistaa ja monipuolistaa Raamatun käyttöä työssäsi? Bibliodraamaohjaajakoulutus tuottaa osaamisen bibliodraamaryhmän ohjaamiseen, rikastuttaa Raamatun käyttöä saarnassa ja hartauksissa sekä syventää eksegeettisen tiedon hyödyntämistä. ​

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Raamatun tulkinta ja käyttö, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 1. jakso 13.-15.10.2021, 2. jakso 8.-10.12.2021 ja vuoden 2022 jaksot 3. jakso 31.1.-2.2. 4. jakso 30.3.-1.4. 5. jakso 23.-25.5. 6. jakso 10.-12.8. 7. jakso 24.-26.10. 8. jakso 30.11.-2.12.2022 ; Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Ilmoittautuminen viimeistään: 13.9.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Osallistujalla tulee olla kokemusta bibliodraamaryhmään osallistumisesta ja riittävä raamattutiedon tuntemus tai sitoutuminen näiden hankkimiseen koulutuksen aikana. Koulutukseen hakeutuvat haastatellaan ennen valintaa.
Osaamistavoitteet: Osallistuja – osaa ohjata itsenäisesti bibliodraamatyöskentelyjä ja soveltaa bibliodraamaa työssään erilaisissa ryhmissä- osaa hyödyntää raamattutietoa ohjaamisessa ja kehittää Raamatun käyttöä omassa työssään- tuntee rooliteorian sekä roolityöskentelyn ja ryhmän ohjaamisen taustateoriat.​
Lisätietoja: Koulutukseen sisältyy 8 x 3 päivän lähiopiskelujaksoa, jotka sijoittuvat 1,5 vuoden ajalle. Vuoden 2022 jaksojen ajankohdat ilmoitetaan syksyllä 2021. Koulutus sisältää oppimistehtäviä, kirjallisuutta sekä harjoittelua.Ohjausharjoittelua on sekä lähiopiskelujaksoilla että etäopiskelujaksoilla omassa työssä. Lähijaksoilla harjoitteluun sisältyy kouluttajien antama työnohjaus. Harjoittelusta kirjoitetaan raportti.
​Tiedustelut koulutuksen sisällöstä ja haastattelut: Eva-Lisa Lindström, evalisalindstrom@gmail.com tai Mika Lahtinen, mika.lahtinen@sana.fi Muut koulutukseen liittyvät asiat: Satu Reinikainen, satu.reinikainen@seurakuntaopisto.fi
Bibliodraaman ohjaajakoulutus on yksi kirkon erityiskoulutuksista. Lisätietoa evl.fi/erityiskoulutus.​

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 610 €
Täysihoito: Yhden jakson kustannukset: täysihoito 187 € (ateriapaketti 35 €, majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan) 152 €/1 hh tai 122 €/2 hh)
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@seurakuntaopisto.fi
Tiedustelut sisältö: Koulutuksen sisällöt: Eva-Lisa Lindström eva-lisa.lindstrom@evl.fi ja Mika Lahtinen mika.lahtinen@sana.fi. Muut asiat: Satu Reinikainen satu.reinikainen@seurakuntaopisto.fi
Linkki kotisivulle: https://www.seurakuntaopisto.fi
Toteuttaja: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto