Collaborative leadership

Takaisin

(5 op)

​What is collaborative leadership and how does development work benefit from ethical leadership practices and a coaching leadership style? This course familiarizes the student with the concept of collaborative leadership and methods of promoting collaboration and an innovative work culture.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Johtaminen, Työelämätaidot
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Johtajat / lähijohtajat, Papit, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2023
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​The student
• is able to develop a comprehensive understanding about collaborative leadership in complex social and health-care fields and diverse leadership structures.
• is able to promote and support high-quality collaboration, self-management as well as a resilient and innovative work culture in interdisciplinary teams, organisations and networks.
• is able to apply an ethical leadership and a coaching leadership style to diverse development processes.
• is able to facilitate implementation processes by adapting technological and digital solutions when leading collaboration and professional development in teams, organisations and networks.
• is able to advocate for a collaborative leadership by focusing on mutual trust, dialogue and collective goals in relationships and results.
Lisätietoja: ​Avoimen ammattikorkeakoulun kautta ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintoihin osallistuvalla tulee olla soveltuva alempi korkeakoulututkinto (esim. sosionomi-, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, yhteisöpedagogi), soveltuvan alan opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, sosiaali- ja terveysalan kandidaatin tai maisterin tutkinto TAI vastaavat opintojen suorittamisessa tarvittavat tiedot ja taidot. Työkokemusvaatimusta ei avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoilla ole.

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kieli: Englanti
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu