Crisis Comprehension Adaptive Model (CCAM), peruskurssi

Takaisin

(1,5 op)

Koulutuksessa käsitellään traumatisoituneiden pakolaisten ja maahanmuuttajien kohtaamista ja välitöntä tukea.

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, kansainvälinen ja monikulttuurinen työ sekä lähetys
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, muut, papit
Aika ja paikka: 21.-23.10.2020 Tampere
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2019
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.fi/reg/crisis_comprehension
Osaamistavoitteet: Osallistuja

– tuntee CCAM-konseptin perusteet

– tunnistaa traumojen vaikutukset käyttäytymiseen

– osaa traumatisoituneen henkilön psykososiaalisen ja välittömän tuen perusteita

– tunnistaa mallin rajoitteet ja hoitoonohjauksen kanavat

Kieli: ruotsi
Osallistumismaksu: Noin 400 €. Lopullinen hinta riippuu Ruotsin kruunun kurssin kehityksestä.
Täysihoito: ei sisälly
Muut kustannukset: Matkakulut, ateriat ja majoitukset.
Kustannusten lisätieto: Jokainen hoitaa majoituksensa itse.
Tiedustelut: Timo Frilander timo.frilander@evl.fi
Lisätietoja: Koulutuksen tehtäväalue on kriisityö, pakolais- ja maahanmuuttajatyö. Kohderyhmänä papit ja diakoniatyöntekijät, lähetyssihteerit ja seurakuntien maahanmuuttajatyöstä vastaavat henkilöt. Koulutuskieli on ruotsi, keskusteluissa voi käyttää myös suomea ja englantia.

Koulutukseen sisältyy ennakkoon luettavaa kirjallisuutta sekä oppimistehtävä. Kirjallisuus: Bessel van der Kolk: Jäljet kehossa. Trauman parantaminen aivojen, mielen ja kehon avulla. Viisas Elämä Oy 2017.

Koulutus pohjautuu ruotsalaisen Vårsta Kriscentrumin (nyk. Vårsta Resurscentrum) 10 vuotta sitten kehittämään CCAM-konseptiin. Härnösandissa sijaitseva Vårstan yksikkö on Ruotsin kirkon kansallinen kriisikeskus. Mallilla on Ruotsin sosiaaliviranomaisen (Socialstyrelsen) alaisen asiantuntijaelimen KCKP:n (Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri) hyväksyntä. CCAM-konseptia hyödyntävät paitsi kirkon työntekijät, myös useat pelastusalan viranomaiset, kuten poliisit ja palomiehet.

Jatkokurssi järjestetään alustavasti 2021.

Linkki kotisivulle: https://www.tampereenhiippakunta.fi/
http://varsta.se/resurscentrum/#traumakliniken
Toteuttaja: Tampereen hiippakunta
Yhteistyökumppani: Kirkkohallitus – Jumalanpalvelus ja yhteiskunta