Diakonia muuttuvassa yhteiskunnassa 2020

Takaisin

(5 op)
DEK/P Diakonian erityiskoulutuksen pakollinen moduuli
Koulutus on täynnä.

Koulutuksessa käsitellään yhteiskunnan palvelujärjestelmän muutoksia ja diakoniaa tässä ajassa. Koulutuksessa tarkastelun aiheina ovat yhteiskunnan palvelujärjestelän kehitys, sosiaali- ja terveydenhuollon rakentreiden ja toiminnan muutos, syrjäytyminen ja osallisuus.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, papit
Aika ja paikka: 1.-3.4.2020 ja 28.-30.9.2020 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Sähköposti ja puhelin: Voit ilmoittautua jonoon sähköpostilla ulla.pyykko@evl.fi
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Diakonia_muuttuvassa_toimintaymparistossa_4388
Osaamistavoitteet: Osallistuja

– osaa jäsentää ajankohtaisia yhteiskunnallisia muutoksia ja niiden vaikutuksia yksilön ja yhteisön elämään

– osaa hahmottaa seurakuntaa ja diakoniatyötä koskevan tehtävän edistää hyvää elämää, ihmisarvoa ja oikeudenmukaisuutta

– osaa tunnistaa diakoniatyötä koskevat haasteet ja muutostarpeet sekä kehittää toimintaa erilaisissa verkostoissa

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 160 €
Täysihoito: 218 €/jakso
Muut kustannukset: matkat
Kustannusten lisätieto: Ateriapaketti ei-majoittuvalle 69 €/jakso

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Tiedustelut: Helena Tuominen helena.tuominen@evl.fi 050 342 7031
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus