Diakoniaa donitsissa – kohti ekososiaalista työotetta

Takaisin

Kaipaatko isompaa kuvaa, johon oman arkisen puurtamisen ihmisarvoisen maailman puolesta voisi liittää?

Tässä koulutuksessa perehdymme Kate Raworthin kehittämään donitsitalousmalliin ja kokeilemme työpajatyyppisesti, millaisia uusia ja innostavia näkökulmia sen soveltamisesta diakoniatyöhön avautuu.

Aihe Sisältö
Tehtäväalue: Kestävä kehitys ja ympäristö
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Papit
Lisätietoja: ​Koulutus muodostuu lähtökohtaisesti kahdesta lähipäivästä ja niiden välisestä kehittämisjaksosta sekä tukimateriaalista. Koulutus räätälöidään kuitenkin aina tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi. Koulutus suositellaan toteutettavaksi koko tiimille kerralla (työala, alue, yhtymä, rovastikunta, hiippakunta)
Englantilaisen taloustieteilijän ja pitkän linjan kehitysyhteistyöntekijän Kate Raworthin (s.1971) kehittämä donitsitalousmalli (Doughnut Economics) on saanut viime vuosina kansainvälisesti paljon julkisuutta. Esimerkiksi Amsterdamin kaupunki soveltaa sitä jo talous- ja toimintasuunnittelun ja päätöksenteon viitekehyksenä, samoin monet kansainväliset yritykset. Suomessa valtioneuvoston alainen Suomen kestävän kehityksen toimikunta määrittelee kestävän kehityksen donitsimallin avulla. Donitsitalousmallia on pilotoitu Pirkanmaalla ja Jyväskylässä. Jyväskylän yliopiston ja Sitran rahoittama Suomen donitsitaloushanke tuotti 2021-2022 donitsitalousmallin pohjalta työkaluja kuntien talouden ja toiminnan suunnittelun, päätöksenteon ja johtamisen tueksi. Donitsitalousmallin perusidea on yksinkertainen: saada kestävyyden ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus samaan helposti hahmottumaan kuvaan tavalla, joka vastaa nykyistä tieteellistä tietoa planeettamme tilasta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Donitsin ulkokehä, ekologinen katto muodostuu planeettamme ekologisen kantokyvyn rajoista kriittisine mittareineen (mm. Ilmastonmuutos ja luontokato), sisäkehä, sosiaalinen perusta taas hyvän inhimillisen elämän perusedellytyksistä, kuten ruoka, vesi, asunto, koulutus, työ jne. Ihmiskunnan oikeudenmukainen ja turvallinen elämä on mahdollista vain näiden kahden reunaehdon välisellä alueella. Haasteena on, että nykyiset vallitsevat talouden pelisäännöt ja niiden taustalla oleva talouspolitiikka ja taloustieteellinen ajattelu (mm. BKT-kasvu itsearvona ja tärkeimpänä päämääränä) ei auta ihmiskuntaa pääsemään donitsin taikinaosan turvalliseen ja oikeudenmukaiseen tilaan vaan päinvastoin toisaalta ajaa ihmiskuntaa planeetan ekologisten rajojen yli, toisaalta jättää suuren osan ihmisistä hyvän inhimillisen elämän edellytysten ulkopuolelle, sosiaalisen perustan alapuolelle. Uudelleen ajateltuna ja muotoiltuna taloudellinen toiminta on kuitenkin vahva ja vaikuttava väline, joka voi auttaa ihmiskuntaa donitsin turvalliseen ja oikeudenmukaiseen tilaan pääsemisessä (esim. osallisuus-, kierto- ja jakamistalous, regeneratiiviset toimintatavat jne.) Raworthin malli auttaa jäsentämään samaan kuvaan ja sanoittamaan entistä vahvemmin paljon siitä, mitä seurakunnissa, järjestöissä ja diakoniatyössä jo nyt tehdään, toteutetaan arjen donitsitaloutta käytännössä. Tässä koulutuksessa pohdimme ja kokeilemme yhdessä, miten donitsitalousmallia voisi soveltaa käytännön diakoniatyön viitekehyksenä. Millaisia voimaannuttavia oivalluksia, identiteetin uudelleen jäsennyksiä ja viestinnällisiä mahdollisuuksia siitä voisi seurata niin yksittäiselle työntekijälle ja työyhteisölle kuin vapaaehtoiselle, diakoniatyön asiakkaalle tai seurakuntalaisellekin?
Lisätietoa donitsitalousmallista:

  • Raworthin pääteos on käännetty myös suomeksi: Donitsitaloustiede. Seitsemän tapaa ajatella kuin 2000-luvun taloustieteilijä. Suom. Juha Pietiläinen. Terra Cognita 2018.

Tiedustelut kustannuksista: Kestävän kehityksen kouluttaja Jari Visto, STEP-opintokeskus. jari.visto@step.fi, +358 40 618 4290
Tiedustelut sisältö: Kestävän kehityksen kouluttaja Jari Visto, STEP-opintokeskus. jari.visto@step.fi, +358 40 618 4290
Linkki kotisivulle: https://seurakunnille.step.fi/
Aineistoa: https://www.kateraworth.com/doughnut/
Toteuttaja: STEP-koulutus