Diakonian teologia – ihmisoikeudet ja diakonia

Takaisin

(5 op)
DEK/P Diakonian erityiskoulutus, pakollinen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
​Mitä ihmisoikeuksilla ymmärretään? Kulttuuri ja uskonto vaikuttavat siihen, mikä arvo niille annetaan. Miten ihmisoikeudet toteutuvat diakonian arjessa ja miten niiden toteutumiseen voi vaikuttaa?

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Papit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Muut
Aika ja paikka: 19.9. Teams, 18.-20.10. Kirkon koulutuskeskus ja 20.-21.11.2023 Teams
Ilmoittautuminen viimeistään: 28.2.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaikaa jatkettu.
Osaamistavoitteet: ​​​Osallistuja:

  • osaa jäsentää ja hyödyntää diakonian teologisia lähtökohtia toiminnassaan
  • osaa hahmottaa omaa teologista ajatteluaan diakonian näkökulmasta
  • osaa soveltaa diakonian teologiaa arjen toiminnassa
Lisätietoja: ​​​Koulukseen kuuluu oppimis- ja kehittämistehtävä, kolme verkossa olevaa koulutuspäivää sekä kolmen päivän lähijakso. Koulutuspäivien välillä työskentelyä tukee pienryhmätyöskentely Teamsissa.
Keskeiset sisällöt:

  • diakonian teologian tekemisen malleja
  • auttamisen teologia
  • diakonian teologian merkitys käytännön työlle
  • diakonia teologia: alkukirkon sosiaalisesta vastuusta nykyajan diakoniaan
  • ihmisoikeudet ja diakonia

Diakonian teologia on Diakonian erityiskoulutuksen (DEK, 25 op) toinen pakollinen moduuli. Vastuukouluttajan kanssa sopien sen voi liittää myös Jumalanpalveluselämän erityiskoulutuksen (JEK) sekä Raamattuteologian erityiskoulutuksen (REK) valinnaiseksi moduuliksi. Sen voi liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin.

Tähän moduuliin voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 200 €/koko koulutus
Täysihoito: 214 €/lähijakso
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 47 €/lähijakso
Tiedustelut kustannuksista: Kurssisihteeri Ulla Pyykkö, ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Helena Tuominen, helena.tuominen@evl.fi, 050 3427031, Sakari Häkkinen, sakari.hakkinen@evl.fi, 044 7050607
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/tutkimusjakoulutus
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Yhteistyökumppanit: Kuopion hiippakunta