Diakonian teologia – kestävä diakonia

Takaisin

(5 op)
YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli DEK/P Diakonian erityiskoulutus, pakollinen moduuli

​​Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita diakonian teologiasta kestävän kehityksen näkökulmista. Koulutuksessa luodaan yhdessä arjessa kestävää diakonian käyttöteologiaa ja toimintatapoja, jotka perustuvat Raamattuun, luterilaiselle perinteelle ja ihmisten elämäntarinoille ympäröivässä todellisuudessa. Käyttöteologian rakentumiselle on luonteenomaista dialogi, luottamus, vuorovaikutus ja monimuotoisuus, jossa käytännön diakoniatyö asettuu vuoropuheluun teologisten perusteiden kanssa.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Papit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Muut
Aika ja paikka: I lähijakso 21.-23.4.2021 ja II lähijakso 13.-15.9.2021 Kirkon koulutuskeskus Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.11.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaika päättynyt. Koulutus on täynnä.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja:

  • syventää diakonian teologian lähtökohtia ja vuorovaikutteista rakentumista
  • hahmottaa omaa diakonian teologian teologista ajatteluaan
  • osaa soveltaa käyttöteologiaa vastuullisesti arjen toiminnassaan
Lisätietoja:

​Koulutukseen kuuluu orientoitumistehtävä, kaksi lähiopiskelujaksoa sekä etäopiskelujakson aikana kehittämistehtävä.

Diakonian erityiskoulutukseen kuuluu kaksi pakollista moduulia. Diakonian teologia on toinen näistä. Sen voi valita myös jumalanpalveluksen erityiskoulutukseen valinnaiseksi moduuliksi. Koulutus soveltuu sisällytettäväksi ylemmän pastoraalitutkinnon HOPSiin.

Tähän moduuliin voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 200 €/koko koulutus
Täysihoito: 188 €/jakso
Kustannusten lisätiedot: Ateriapaketti ei-majoittuville 42 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: helena.tuominen@evl.fi, 050 342 7031, airi.raitaranta@evl.fi, 040 688 1547
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus