Diakonian teologia

Takaisin

(5 op)
DEK/P Diakonian erityiskoulutuksen pakollinen moduuli, EK/M Muu valinnainen moduuli, YP/V Ylemmän pastoraalitutkinnon valinnainen moduuli

Koulutus on tarkoitettu kaikille työntekijöille, jotka haluavat pohtia mistä aineksista diakonian teologia rakentuu. Luomme yhdessä arjessa kestävää diakonian käyttöteologiaa, joka perustuu Raamattuun, luterilaiselle perinteelle ja ihmisten elämäntarinoille. Sille on luonteenomaista dialogi, luottamus, vuorovaikutus ja monimuotoisuus. Asetamme käytännön diakoniatyön vuoropuheluun teologisten perusteiden kanssa.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, Raamatun tulkinta ja käyttö
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, papit
Aika ja paikka: 1. jakso 10.-12.9., Aholansaari Nilsiä

2. jakso 19.-21.11., Partaharju Pieksämäki

Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaika päättynyt. Koulutus on täynnä.
Osaamistavoitteet: Osallistuja:

– syventää diakonian teologian tuntemustaan ja sen lähtökohtia

– hahmottaa omaa diakonian teologista ajatteluaan

– osaa soveltaa sitä arjen toiminnassaan

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 160 €/koko koulutus
Täysihoito: I lähijakso 156 €
II lähijakso 160 € (220€ / 1hh)

Muut kustannukset: matkat
Tiedustelut: Helena Tuominen helena.tuominen@evl.fi 050 342 7031
Lisätietoja: Koulutus toteutuu kahden lähijakson ja etäjakson aikana. Koulutukseen kuuluu kirjallisuutta, orientoitumistehtävä sekä etäjakson aikana kehittämistehtävä. Koulutuksen tukena käytetään verkko-oppimisalustaa. Etäjakson aikana työskennellään pienryhmissä verkossa.

Moduuli on Diakonian eriytiskoulutuksen pakollinen moduuli (DEK/P) ja se voidaan liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin.Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista sakasti.evl.fi/erityiskoulutus.

Linkki kotisivulle: http://sakasti.evl.fi/erityiskoulutus
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus
Yhteistyökumppani: Kuopion hiippakunta