Dialogisuus kirkon työssä

Takaisin

(5 op)
DEK/V Diakonian erityiskoulutus, valinnainen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli KEK/P Kasvatuksen erityiskoulutus, pakollinen moduuli MEK/V Musiikin erityiskoulutus, valinnainen moduuli YTEK/V Yhteisötyön erityiskoulutus, valinnainen moduuli
​Miten moniäänisyys, tasaveroisuus ja arvostava kuunteleminen voivat rikastuttaa seurakunnan toimintaa? Miten olla uusia yhteisiä merkityksiä rakentavassa vuoropuhelussa seurakuntalaisten ja työkavereiden kanssa? Dialogisuus avaa kiinnostavia näköaloja omaan työntekemisen tapaan ja kirkon työhön.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Kanttorit
Aika ja paikka: 1. jakso 2.-3.2 ja 2. jakso 15.-17.5.2023, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.11.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaikaa jatkettu.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja
– osaa jäsentää dialogisuuden keskeisiä periaatteita ja ilmenemismuotoja sekä arvioida niiden merkitystä seurakuntatyössä
– osaa tehdä työtään dialogisesti
– osaa kehittää työotettaan dialogisuutta vahvistaen.
Lisätietoja: ​​Dialogisuus kirkon työssä -koulutuksessa syvennytään siihen, miten dialogisuutta voi vahvistaa omassa työssään. Avointa ja arvostavaa vuorovaikutusta sekä vastavuoroisessa suhteessa olemista lähestytään dialogisuuden keskeisten periaatteiden lisäksi harjoittelemalla dialogista vuorovaikutusta. Koulutuksen toisella lähijaksolla keskitytään tarkastelemaan dialogista työotetta seurakuntatyön erilaisissa tilanteissa. Koulutus on hyvä mahdollisuus kehittää omaa tapaansa kohdata toisia ihmisiä ja rakentaa yhteisöllisyyttä.Koulutukseen kuuluu orientoitumistehtävä, kaksi lähiopiskelujaksoa sekä etäopiskelujakson aikana kehittämistehtävä.

Kasvatuksen erityiskoulutukseen kuuluu kaksi pakollista moduulia. Dialogisuus kirkon työssä on toinen näistä. Sen voi valita myös useaan kirkon erityiskoulutukseen valinnaiseksi moduuliksi (ks. kohta ’erityiskoulutuksen moduuli’). Lisäksi vastuukouluttajan kanssa sopien sen voi liittää myös Jumalanpalveluselämän erityiskoulutuksen (JEK) sekä Raamattuteologian erityiskoulutuksen (REK) valinnaiseksi moduuliksi.

Tähän moduuliin voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 200 €/koko koulutus
Täysihoito: 1. jakso 113 € ja 2. jakso 214 €
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 1. jakso 30 € ja 2. jakso 47 €
Tiedustelut kustannuksista: Ulla Pyykkö, ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Jari Pulkkinen, jari.a.pulkkinen@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/tutkimusjakoulutus
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus – Jumalanpalvelus ja kasvatus, STEP-koulutus