Dialogisuus kirkon työssä 2020

Takaisin

(5 op)
DEK/V Diakonian erityiskoulutuksen valinnainen moduuli, EK/M Muu valinnainen moduuli, KEK/P Kasvatuksen erityiskoulutuksen pakollinen moduuli, KTE/V Kansainvälisen työn erityiskoulutus kotimaan henkilöstölle, valinnainen moduuli, MEK/V Musiikin erityiskoulutuksen valinnainen moduuli, YTEK/V Yhteisötyön erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
Ilmoittautumisaika päättynyt.

Miten moniäänisyys, tasaveroisuus ja arvostava kuunteleminen voivat rikastuttaa seurakunnan toimintaa? Miten olla uusia yhteisiä merkityksiä rakentavassa vuoropuhelussa seurakuntalaisten ja työkavereiden kanssa? Dialogisuus avaa kiinnostavia näköaloja omaan työntekemisen tapaan ja kirkon työhön.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: kasvatus, vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, kanttorit, lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 10.-11.2. ja 13.-15.5.2020 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Sähköposti ja puhelin: Voit tiedustella vapaita paikkoja sähköpostilla ulla.pyykko@evl.fi
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Dialogisuus_kirkon_tyossa_5331
Ilmoittautumisen lisätiedot: Kerro Ilmoittautumisen perustelut -kohdassa, miksi hakeudut tähän koulutukseen. Jos olet suorittamassa jotain kirkon erityiskoulutusta, mainitse perusteluissa, mitä erityiskoulutusta suoritat ja missä vaiheessa sen opinnot ovat. Etusijalla valinnassa ovat kasvatuksen erityiskoulutuksen suorittajat, koska moduuli on toinen tämän erityiskoulutuksen pakollisista moduuleista.
Osaamistavoitteet: Osallistuja

– osaa jäsentää dialogisuuden keskeisiä periaatteita ja ilmenemismuotoja sekä arvioida niiden merkitystä seurakuntatyössä

– osaa tehdä työtään dialogisesti

– osaa kehittää työotettaan dialogisuutta vahvistaen.

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 150 €/koko koulutus
Täysihoito: 1. jakso 119 ja 2. jakso 218 €
Muut kustannukset: matkat
Kustannusten lisätieto: Ateriapaketti ei-majoittuville 1. jakso 44 € ja 2. jakso 69 €

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Tiedustelut: Jarmo Kokkonen ja Sanna Jattu jarmo.kokkonen@evl.fi; sanna.jattu@nuorikirkko.fi 050 5941 316 Jarmo Kokkonen; 0400 105 072 Sanna Jattu
Lisätietoja: Dialogisuus kirkon työssä -koulutuksessa syvennytään siihen, miten dialogisuutta voi vahvistaa omassa työssään. Avointa ja arvostavaa vuorovaikutusta sekä vastavuoroisessa suhteessa olemista lähestytään dialogisuuden keskeisten periaatteiden lisäksi harjoittelemalla dialogista vuorovaikutusta. Koulutuksen toisella lähijaksolla keskitytään tarkastelemaan dialogista työotetta seurakuntatyön erilaisissa tilanteissa. Koulutus on hyvä mahdollisuus kehittää omaa tapaansa kohdata toisia ihmisiä ja rakentaa yhteisöllisyyttä.

Koulutukseen kuuluu orientoitumistehtävä, kaksi lähiopiskelujaksoa sekä etäopiskelujakson aikana kehittämistehtävä.

Kasvatuksen erityiskoulutukseen kuuluu kaksi pakollista moduulia. Dialogisuus kirkon työssä on toinen näistä. Sen voi valita myös useaan kirkon erityiskoulutukseen valinnaiseksi moduuliksi (ks. yllä kohta ’erityiskoulutuksen moduuli').

Tähän moduuliin voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Linkki kotisivulle: http://evl.fi/kirkonkoulutuskeskus
http://evl.fi/erityiskoulutukset
https://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus
Yhteistyökumppani: Kirkkohallitus/kasvatus ja perheasiat, Nuori kirkko ry