Dialogisuus kirkon työssä 2021

Takaisin

(5 op)
DEK/V Diakonian erityiskoulutus, valinnainen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli KEK/P Kasvatuksen erityiskoulutus, pakollinen moduuli MEK/V Musiikin erityiskoulutus, valinnainen moduuli YTEK/V Yhteisötyön erityiskoulutus, valinnainen moduuli
Miten moniäänisyys, tasaveroisuus ja arvostava kuunteleminen voivat rikastuttaa seurakunnan toimintaa? Miten olla uusia yhteisiä merkityksiä rakentavassa vuoropuhelussa seurakuntalaisten ja työkavereiden kanssa? Dialogisuus avaa kiinnostavia näköaloja omaan työntekemisen tapaan ja kirkon työhön.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Papit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat
Aika ja paikka: 8.-9.2. ja 17.-19.5.2021. Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus on täynnä, jonoon voi ilmoittautua sähköpostilla ulla.pyykko@evl.fi, ilmoita samalla perustelut miksi hakeudut tähän koulutukseen. Jos suoritat jotain kirkon erityiskoulutusta, kerro sen nimi ja missä vaiheessa opinnot ovat.
Osaamistavoitteet: Osallistuja

– osaa jäsentää dialogisuuden keskeisiä periaatteita ja ilmenemismuotoja sekä arvioida niiden merkitystä seurakuntatyössä
– osaa tehdä työtään dialogisesti
– osaa kehittää työotettaan dialogisuutta vahvistaen.

Lisätietoja: Dialogisuus kirkon työssä -koulutuksessa syvennytään siihen, miten dialogisuutta voi vahvistaa omassa työssään. Avointa ja arvostavaa vuorovaikutusta sekä vastavuoroisessa suhteessa olemista lähestytään dialogisuuden keskeisten periaatteiden lisäksi harjoittelemalla dialogista vuorovaikutusta. Koulutuksen toisella lähijaksolla keskitytään tarkastelemaan dialogista työotetta seurakuntatyön erilaisissa tilanteissa. Koulutus on hyvä mahdollisuus kehittää omaa tapaansa kohdata toisia ihmisiä ja rakentaa yhteisöllisyyttä.

Koulutukseen kuuluu orientoitumistehtävä, kaksi lähiopiskelujaksoa sekä etäopiskelujakson aikana kehittämistehtävä.

Kasvatuksen erityiskoulutukseen kuuluu kaksi pakollista moduulia. Dialogisuus kirkon työssä on toinen näistä. Sen voi valita myös useaan kirkon erityiskoulutukseen valinnaiseksi moduuliksi (ks. kohta ’erityiskoulutuksen moduuli’).

Tähän moduuliin voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 200 €
Täysihoito: 1. jakso 100 € ja 2. jakso 188 €
Muut kustannukset: xx
Kustannusten lisätiedot: Ateriapaketti ei-majoittuville 1. jakso 27 € ja 2. jakso 42 €
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: jarmo.kokkonen@evl.fi, 050 5941 316 ja sanna.jattu@lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 105 072
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus – Kasvatus ja perheasiat, Diak