Dialogisuus kirkon työssä

Takaisin

(5 op)
KEK/P Kasvatuksen erityiskoulutus, pakollinen moduuli DEK/V Diakonian erityiskoulutus, valinnainen moduuli MEK/V Musiikin erityiskoulutus, valinnainen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
Koulutus peruutettu.
​​​Dialogisuus avaa kiinnostavia näköaloja omaan työntekemisen tapaan ja kirkon työhön. Miten moniäänisyys, tasaveroisuus ja arvostava kuunteleminen voivat rikastuttaa seurakunnan toimintaa? Miten olla yhteisiä merkityksiä rakentavassa vuoropuhelussa seurakuntalaisten ja työkavereiden kanssa?

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 1.-2.2. ja 6.-8.5.2024, Kirkon koulutuskeskus
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus peruutettu.
Osaamistavoitteet: Osallistuja
– osaa jäsentää dialogisuuden keskeisiä periaatteita ja ilmenemismuotoja sekä soveltaa niitä seurakuntatyössä
– osaa tehdä työtään dialogisesti
– osaa kehittää työotettaan dialogisuutta vahvistaen.
Lisätietoja: ​Koulutus on mahdollisuus kehittää omaa tapaansa kohdata toisia ihmisiä ja rakentaa yhteisöllisyyttä. Koulutukseen kuuluu orientoitumistehtävä, kaksi lähiopiskelujaksoa sekä etäopiskelujakson aikana kehittämistehtävä. Koulutuksessa harjoitellaan dialogista vuorovaikutusta ja harjoitusten kautta tutkitaan ja avataan yhdessä alla olevia teemoja:

  • dialogisuuden keskeiset periaatteet
  • avoin ja arvostava vuorovaikutus
  • vastavuoroisessa suhteessa olemisen periaatteet.

Koulutuksen toisella lähijaksolla keskitytään tarkastelemaan dialogista työotetta seurakuntatyön erilaisissa tilanteissa kehittämistehtävien kautta.

Koulutuksen suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttää osallistumista kaikkeen työskentelyyn.
Kasvatuksen erityiskoulutukseen kuuluu kaksi pakollista moduulia. Dialogisuus kirkon työssä on toinen näistä. Sen voi valita myös useaan kirkon erityiskoulutukseen valinnaiseksi moduuliksi. Lisäksi vastuukouluttajan kanssa sopien sen voi liittää myös Jumalanpalveluselämän erityiskoulutuksen (JEK) sekä Raamattuteologian erityiskoulutuksen (REK) valinnaiseksi moduuliksi. Tähän moduuliin voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 106 €/jakso
Täysihoito: 1. jakso 141 € ja 2. jakso 261 €
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 1. jakso 54 € ja 2. jakso 86 €
Tiedustelut kustannuksista: koulutuskeskus@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Marja Pesonen, marja.pesonen@evl.fi, 050 357 4927
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Yhteistyökumppanit: Step-koulutus
Arkistointitunnus: KK20230524120204KO001558