Digimentorointi – kohti mentoroinnin asiantuntijuutta digiajassa

Takaisin

(1 op)

Koulutustyyppi: Kirkon ajankohtaiskoulutus, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus, Jumalanpalveluselämä ja julistus, Musiikki, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Papit, Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Perheneuvojat
Aika ja paikka: 21.1., 28.1., 4.2., 11.2, 18.2.2021 klo 9-12:00 verkkokoulutus
Ilmoittautuminen viimeistään: 7.1.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

-osallistuja saa valmiuksia verkkoympäristössä tapahtuvien
mentorointiprosessien ohjaamiseen moniammatillisten ryhmien, yksilöiden ja
kirkon työhön opiskelevien näkökulmasta.-osallistuja hahmottaa oman persoonansa merkityksen
mentorointiprosesseissa. Hän saa kokemusta ohjaamisesta ja
vertaistyöskentelystä.-osallistuja reflektoi ja jäsentää yhteisöllistä oppimista
tukevaa vuorovaikutusta toimiessaan mentorina ja ryhmänjäsenenä.-osallistuja kykenee hyödyntämään digitaalisia välineitä
ohjaustyöskentelyssä.

Lisätietoja:

Koulutukseen hakeutumiseen liittyy valintaprosessi.
LIsätietoa hakuajan umpeutumisen jälkeen.

I   Aloitusseminaari
(2h) Minä mentorina

·        Minä
mentorina digiajan kirkossa 

      
Mentorointiprosessi ja sen vaiheet

·        
Mentorointitilanteet ja -menetelmät 

II Väliajantyöskentely (5 kertaa 2h) ja -tehtävät
(verkkoalusta) – ajankohdat sovitaan osallistujien kesken.

·         Näkökulmia
mentorointiin (haastattelutehtävä)

·         Perehtyminen
yhteen mentoroinnin vaiheeseen (vertaiskommentit)

III Päätösseminaari (2h)

·        
Päätösseminaari (tehtävien purku, arviointia ja palautteet)

Kouluttajana asiantuntija (nimi vahvistetaan myöhemmin)sekä hiippakuntasihteeri, TM Saija Kronqvist, Oulun hiippakunta

Kieli: Suomi
Kustannusten lisätiedot: Verkkokoulutus
Tiedustelut kustannuksista: Saija Kronqvist, saija.kronqvist@evl.fi, p. 044 555 552
Tiedustelut sisältö: Saija Kronqvist, saija.kronqvist@evl.fi, p. 044 555 552
Linkki kotisivulle: https://www.oulunhiippakunta.fi/
Toteuttaja: Oulun hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Centria ammattikorkeakoulu