Digimentorointi – kohti mentoroinnin asiantuntijuutta digiajassa

Takaisin

(1 op)

Koulutustyyppi: Kirkon ajankohtaiskoulutus, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus, Jumalanpalveluselämä ja julistus, Musiikki, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Papit, Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Perheneuvojat
Aika ja paikka: 21.1., 28.1., 4.2., 11.2, 18.2.2021 klo 9-12:00 verkkokoulutus
Ilmoittautuminen viimeistään: 7.1.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: -osallistuja saa valmiuksia verkkoympäristössä tapahtuvien mentorointiprosessien ohjaamiseen moniammatillisten ryhmien, yksilöiden ja kirkon työhön opiskelevien näkökulmasta.-osallistuja hahmottaa oman persoonansa merkityksen mentorointiprosesseissa. Hän saa kokemusta ohjaamisesta ja vertaistyöskentelystä.-osallistuja reflektoi ja jäsentää yhteisöllistä oppimista tukevaa vuorovaikutusta toimiessaan mentorina ja ryhmänjäsenenä.-osallistuja kykenee hyödyntämään digitaalisia välineitä ohjaustyöskentelyssä.
Lisätietoja:

Koulutukseen hakeutumiseen liittyy valintaprosessi. LIsätietoa hakuajan umpeutumisen jälkeen.

I Aloitusseminaari (2h) Minä mentorina

· Minä mentorina digiajan kirkossa

Mentorointiprosessi ja sen vaiheet

· Mentorointitilanteet ja -menetelmät

II Väliajantyöskentely (5 kertaa 2h) ja -tehtävät (verkkoalusta) – ajankohdat sovitaan osallistujien kesken.

· Näkökulmia mentorointiin (haastattelutehtävä)

· Perehtyminen yhteen mentoroinnin vaiheeseen (vertaiskommentit)

III Päätösseminaari (2h)

· Päätösseminaari (tehtävien purku, arviointia ja palautteet)

Kouluttajana asiantuntija (nimi vahvistetaan myöhemmin)sekä hiippakuntasihteeri, TM Saija Kronqvist, Oulun hiippakunta

Kieli: Suomi
Kustannusten lisätiedot: Verkkokoulutus
Tiedustelut kustannuksista: Saija Kronqvist, saija.kronqvist@evl.fi, p. 044 555 552
Tiedustelut sisältö: Saija Kronqvist, saija.kronqvist@evl.fi, p. 044 555 552
Linkki kotisivulle: https://www.oulunhiippakunta.fi/
Toteuttaja: Oulun hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Centria ammattikorkeakoulu