Digimentorointi verkkokoulutus

Takaisin

(1 op)

Digimentorointi tukee kirkon työhön opiskelevan ja kirkon työntekijän jatkuvan oppimista. Oulun hiippakunnassa vahvistetaan asiantuntijuuden kehittymistä digimentoroinnilla niin ordinaatio- ja orientoitumiskoulutuksen jälkeen kuin kirkkoherrantehtäviä aloittaessa. Vertaisvuoropuhelu mahdollistuu digitaalisuutta hyödyntäen. Kouluttajana toimivat väitöskirjatutkija Pia Eriksson Lapin yliopistosta ja kokeneet mentorit. Tutkimuksen ja työelämän risteyskohdassa peilataan osallistujien näkemyksiä siitä, mihin suuntaan mentorointiosaamista tulee kehittää digiajan kirkossa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Digitalisaatio, Työelämätaidot, Vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Papit, Nuorisotyönohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Perheneuvojat, Lastenohjaajat, Diakonit ja diakonissat
Aika ja paikka: 23.1.-20.2.2025 verkossa
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.12.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautuminen hiippakunnan kalenterista, missä viimeisin ajantasainen tieto koulutuksesta.
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • tuntee mentorointiprosessin ja sen vaiheita,
  • osaa ohjata moniammatillista ryhmää,
  • ymmärtää mentorointisuhteen tasa-arvoisuuden ja eettisyyden kysymyksiä,
  • osaa tukea mentorin roolista käsin mentoroitavien ammatillista kasvua ja
  • osaa hyödyntää dialogisia menetelmiä ohjaustyössä ja ymmärtää aktiivisen kuuntelun merkityksen mentorointisuhteessa.

Lisätietoja: Koulutukseen kuuluu 5x2h verkkotyöskentelyä sekä mentorointiryhmän ohjaamista (12h) sekä kurssitehtäviä.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 50 euroa
Täysihoito: ei ole
Tiedustelut kustannuksista: saija.kronqvist@evl.fi
Tiedustelut sisältö: saija.kronqvist@evl.fi
Toteuttaja: Oulun hiippakunta
Arkistointitunnus: KK20240430070823KO001746