Ekumeeninen rukousviikko Jerusalemissa

Takaisin

(5 op)

​Kristinuskon eri tunnustukset ja kolme monoteistista uskontoa, juutalaisuus, kristinusko ja islam, vaikuttavat rinnakkain uskontojen pyhässä kaupungissa Jerusalemissa. Koulutukseen osallistujat tutustuvat eri kristillisiin kirkkokuntiin ekumeenisen rukousviikon aikana osallistuen rukousviikon tapahtumiin. Lisäksi kurssiin kuuluu vierailuja pyhiin paikkoihin sekä luentoja ja keskusteluita eri taustoista tulevien paikallisten toimijoiden kanssa. Kurssi antaa välineitä uskontodialogiin ja ekumeenisiin keskusteluihin sekä mahdollisuuden oman spiritualiteetin hoitoon.

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Jumalanpalveluselämä ja julistus, Spiritualiteetti, Muu
Kohderyhmä: Papit, Diakonit ja diakonissat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Muut
Aika ja paikka: 24.-31.1.2021 Jerusalem, Israel
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä korkeintaan 11 osallistujaa. Kurssi järjestetään, jos vähintään seitsemän osallistujaa ilmoittautuu (kurssin toteutuminen vahvistetaan heti, kun kurssin minimiosallistujamäärä on saavutettu)
Osaamistavoitteet:

Osallistuja

​- Osaa toimia oman uskonsa tulkitsijana ja välittäjänä eri vuorovaikutustilanteissa

– Osallistuja ymmärtää juutalaisen, kristinuskon ja islamin monimuotoisuuden

– Osallistuja osaa prosessoida kirkon uskoa suhteessa työhönsä erilaisissa kulttuurikonteksteissa

– Osallistuja tunnistaa jumalanpalveluselämän eri traditioita ja osaa jäsentää eri spiritualiteetin muotoja

– Osallistuja tiedostaa asenteiden vaikutuksen ekumeenisessa ja uskontojenvälisessä yhteistyössä ja osaa tulkita omia tunteitaan ja asenteitaan.

– Osallistuja kykenee kohtaamaan erilaisia kulttuureja, uskontoja ja arvomaailmoja ja osaa toimia kansainvälisessä yhteistyössä

Lisätietoja:

Kurssin järjestää Suomen Lähetysseuran Jerusalemissa sijaitseva Felm-keskus. Keskus on toiminut nykyisellä paikallaan vuodesta 1950 lähtien. Se kokoaa yhteen eri uskontojen ja kristillisten liikkeiden edustajia tarjoten näille turvallisen tilan kokoontua ja kohdata toinen toisiaan.

Kurssi koostuu etukäteistehtävästä ja oppimispäiväkirjasta (2 op) sekä lähijaksosta (3 op), jonka aikana korostuu kokemuksellinen oppiminen ja reflektointi. Koulutuksesta vastaa pastori TM Iina Matikainen. Kurssien eri osoissa mukana on Lähetysseuran muita alueen työntekijöitä sekä paikallisia kumppaneita. Kurssin aikana on mahdollista tutustua myös omatoimisesti lähiympäristön nähtävyyksiin.​

Kieli: Suomi Englanti
Osallistumismaksu: 1000€
Täysihoito: Osallistumismaksuun sisältyy kurssiohjelman lisäksi, majoitus yhden tai kahden hengen huoneissa aamupalalla Felm -keskuksessa sekä kuljetus Tel Avivista Ben Gurionin lentokentältä Felm-keskukselle.
Muut kustannukset: Lentomatkat Hki- Tel Aviv -Hki ja oma matkavakuutus. Ruokailut ja mahdolliset omatoimisten retkien pääsymaksut. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Tiedustelut kustannuksista: Aluepäällikkö Jukka Hautala, Felm -keskus, jukka.hautala@felm.org
Tiedustelut sisältö: Pastori Iina Matikainen, Felm -keskus iina.matikainen@felm.org
Linkki kotisivulle: https://www.facebook.com/FELMCenterJerusalem/
Aineistoa: https://felm.suomenlahetysseura.fi/tyomme/aasia/israel/
Toteuttaja: Suomen Lähetysseura
Yhteistyökumppanit: Felm -keskus, Jerusalem, Israel