Elämä ja kuolema 2021

Takaisin

(5 op)
DEK/V Diakonian erityiskoulutus, valinnainen moduuli KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli MEK/V Musiikin erityiskoulutus, valinnainen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
Elämän rajallisuus, luopuminen ja kuolema ovat ihmiselämän pysyviä teemoja. Kuinka käsittelemme näitä kysymyksiä omassa mielessämme ja työntekijänä ihmisten kanssa? Pohdimme eettisiä kysymyksiä, tarkastelemme eri työntekijöiden näkökulmasta hautaan siunaamisen prosessia ja etsimme konkreettisia tapoja kehittää omaa työtä.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Sielunhoito
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Kirkkoherranviraston työntekijät, Papit, Muut
Aika ja paikka: I lähijakso 24.-26.3. ja II lähijakso 11.-13.10.2021 Kirkon koulutuskeskus Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 8.11.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus on täynnä, voit ilmoittautua jonoon sähköpostilla ulla.pyykko@evl.fi
Osaamistavoitteet:

Osallistuja
– ymmärtää sairauden ja kuoleman prosessia ihmisen elämässä
– osaa tukea yksilöä ja läheisiä luopumisen ja menetyksen tilanteissa
– osaa kirkon tehtävästä käsin kehittää verkostoissa tapahtuvaa työtä omaisten kohtaamiseen ja tukemiseen

Lisätietoja: Elämän rajallisuus ja luopuminen, sairauden ja kuoleman prosessi, eettiset kysymykset, suru, itsemurha, hautaan siunaamisen prosessi. Kehittämistehtävä ja mahd. oppimistehtävät – Koulutukseen kuuluu orientoitumistehtävä sekä etäopiskelujaksolla koulutuksen aihepiiriin liittyvä kehittämistehtävä..
Koulutus on kolmen kirkon erityiskoulutuksen valinnainen moduuli: DEK, KEK, MEK. Sen voi sopien liittää myös seuraavien erityiskoulutusten valinnaiseksi moduuliksi (EK/M): JEK ja REK. Tästä tulee sopia edellä mainittujen erityiskoulutusten vastuukouluttajien kanssa.
Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 200 €/koko koulutus
Täysihoito: 188 €/jakso
Kustannusten lisätiedot: Ateriapaketti ei majoittuvalle 42 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Helena Tuominen, helena.tuominen@evl.fi, 050 342 7031, Sirkku Tukiainen, sirkku.tukiainen@evl.fi, 050 583 9786
Aineistoa: https://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus