Erätauko-ohjaajakoulutus

Takaisin

(1 op)

Miten saadaan luotua dialoginen tila yhteisen ymmärryksen lisäämiselle?
Erätauko on helposti haltuun otettava menetelmä, jota voi hyödyntää monenlaisissa tilanteissa. Sen avulla on mahdollista käydä rakentavaa keskustelua myös sellaisissa tilanteissa, joissa osallistujien näkökulmat ovat lähtökohdiltaan erilaisia.
Koulutuksessa opit Erätauko-dialogin järjestämiseen tarvittavat tiedot ja taidot ja vahvistat osaamistasi rakentavan vuorovaikutuksen ohjaamisessa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 19.9. ja 21.11.2023 STEP-koulutus, Järvenpään kampus
Ilmoittautuminen viimeistään: 19.8.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja osaa

  • suunnitella Erätauon työkaluja (mm. Toivon dialogi) hyödyntävän keskustelun
  • ohjata rakentavia ryhmäkeskusteluja
  • hyödyntää menetelmää seurakuntien kasvatustyössä, esim. rippikoulussa.
Lisätietoja: ​​Erätauko-keskustelussa lisätään luottamusta, vahvistetaan osallisuutta ja kuunnellaan myös hiljaisia ääniä. Erätauko on dialogista keskustelua, jonka päätteeksi ei tarvitse olla samaa mieltä tai tehdä päätöksiä. Ohjaajakoulutuksen sisältöjä ovat esimerkiksi rakentavien Erätauko-ryhmäkeskustelujen ohjaaminen, keskusteluihin valmistautuminen Erätauko-materiaalien avulla ja niiden suunnitteleminen sekä keskustelujen mahdollisuudet seurakunnan kasvatuksessa.
Koulutus muodostuu kahdesta lähipäivästä ja niiden välillä tehtävästä Erätauko-keskusteluharjoituksesta.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 190 €
Täysihoito: Osallistuja vastaa itse mahdollisesti tarvitsemansa majoituksen varaamisesta ja kustannuksista.
Kustannusten lisätiedot: Ruokailut Järvenpään kampuksella 14 €/koulutuspäivä. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@step.fi
Tiedustelut sisältö: Jaakko Niiles, jaakko.niiles@step.fi, 0400 105072
Linkki kotisivulle: https://seurakunnille.step.fi/
Toteuttaja: STEP-koulutus
Yhteistyökumppanit: STEP-opintokeskus