Erätauko

Takaisin

Miten saadaan luotua dialoginen tila yhteisen ymmärryksen lisäämiselle? Erätauko on helposti haltuun otettava menetelmä, jota voi hyödyntää monenlaisissa tilanteissa. Sen avulla on mahdollista käydä rakentavaa keskustelua myös sellaisissa tilanteissa, joissa osallistujien näkökulmat ovat lähtökohdiltaan erilaisia. Erätauko soveltuu monenlaisiin ryhmiin seurakuntien toiminnassa, esimerkiksi rippikouluun, keskusteluihin luottamushenkilöiden kanssa sekä työyhteisön sisäisiin keskusteluihin tilanteissa, jossa halutaan lisätä ymmärrystä jostakin teemasta. Tilattu Erätauko-koulutus voi olla Erätauko-keskustelu, menetelmään tutustuttava kokonaisuus tai pidempi Erätauko-ohjaajakoulutus. Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Aihe Sisältö
Tehtäväalue: Työelämätaidot, Vuorovaikutus ja viestintä
Tiedustelut kustannuksista: anna-leena.klemetti-falenius@step.fi
Tiedustelut sisältö: anna-leena.klemetti-falenius@step.fi
Linkki kotisivulle: https://step-opintokeskus.fi/
Toteuttaja: STEP-opintokeskus
Arkistointitunnus: KK20240523120546TI000372