Erityinen tuki – nuoret ja lapset 2021

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
​Koulutus peruutettu.
Erityisen tuen määrä ei ole vähenemässä. Miten käytän työssäni digitaalisen auttamisen menetelmiä, osaan tunnistaa ja auttaa erilaisia oppijoita? Moninaisuuden aiheuttama tuen tarve kasvaa, miten tunnistan, autan ja arvoin? Kuinka teen yhteistä työtä eri verkostojen kanssa. #kukaaneijääyksin.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus, Perhe ja parisuhde
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 29.9.-1.10.2021 ja 9.-10.12.2021 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.4.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus peruutettu.
Osaamistavoitteet:

Osallistuja

  • osaa käyttää digitaalisen auttamisen menetelmiä
  • osaa ottaa huomioon erilaiset oppijat
  • osaa tunnistaa kulttuurien moninaisuuden aiheuttama tuen tarpeen

Lisätietoja:

Kirkon erityisnuorisotyön linjausten (2017, päivitetään v. 2020) pohjalta kehitetty sisältö, joka sopii erityisnuorisotyöntekijöille sekä laajemminkin työotteessaan erityisnuorisotyön työotetta ja asennetta toteuttaville ja haluaville työntekijöille.​​​

Moduuli on yksi Kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Sen voi sopien valita myös myös Diakonian erityiskoulutuksen valinnaiseksi moduuliksi (EK/M). Tästä tulee sopia diakonian erityiskoulutuksen vastuukouluttajan kanssa.

Tähän koulutukseen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulusta kokonaisuutena. Lisätietoja kasvatuksen erityiskoulutuksen kokonaisuudesta evl.fi/erityiskoulutukset.​

Koulutukseen kuuluu kaksi lähiopiskelujaksoa sekä etäopiskelujakson aikana kehittämistehtävä.

Moduulin sisältöalueet:

  • kulttuurien moninaisuuden aiheuttama tuen tarve, alakulttuurit
  • lapsen ja nuoren perhetaustan vaikutus tuen tarpeeseen
  • oppimisen vaikeudet
  • kiusaamisväkivalta
  • väkivallan ennaltaehkäisy
  • nuoren sielunhoidon erityispiirteet

​Vuorovuosin on tarjolla kaksi eri erityisnuorisotyön moduulia:

1. Erityinen tuki – nuoret ja lapset sekä

2. Ulkopuolisuuden ehkäisy -lapset ja nuoret -moduuli (tarjolla vuonna 2022)

Muissa kasvatuksen erityiskoulutuksen moduuleissa on lisätty ulkopuolisuuden ehkäisyyn liittyvää tulokulmaa ja esimerkiksi Päihteet ja riippuvuus -moduuli tukee erityisnuorisotyötä ja ulkopuolisuuden ehkäisyä seurakuntatyössä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 200 €/koko koulutus
Täysihoito: 1. jakso 188 € ja 2. jakso 100 €
Kustannusten lisätiedot: Ateriapaketti ei-majoittuville 1. jakso 42 € ja 2. jakso 27 €
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Mikko Mäkelä mikko.makela@evl.fi p: 050 439 1968 ja Ville Viljakainen, ville.viljakainen@lastenjanuortenkeskus.fi, p: 0400 105 071
Aineistoa: https://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus – Kasvatus ja perheasiat, Lasten ja nuorten keskus ry