Erityinen tuki – nuoret ja lapset

Takaisin

(5 op)
EK/M Muu valinnainen moduuli, KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli

Erityisen tuen määrä ei ole vähenemässä. Miten käytän työssäni digitaalisen auttamisen menetelmiä, osaan tunnistaa ja auttaa erilaisia oppijoita? Moninaisuuden aiheuttama tuen tarve kasvaa, miten tunnistan, autan ja arvoin? Kuinka teen yhteistä työtä eri verkostojen kanssa. #kukaaneijääyksin. Kirkon erityisnuorisotyön linjausten (2017) pohjalta on kehitetty moduuli, joka sopii erityisnuorisotyöntekijöille sekä laajemminkin työotteessaan erityisnuorisotyön työotetta ja asennetta haluaville työntekijöille.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, kasvatus, perhetyö ja -toiminta
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 7-9.10. ja 12-13.12.2019 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Sähköposti ja puhelin: ulla.pyykko@evl.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus on täynnä, jonoon voi ilmoittautua sähköpostilla
Osaamistavoitteet: Osallistuja

– osaa käyttää digitaalisen auttamisen menetelmiä

– osaa ottaa huomioon erilaiset oppijat

– osaa tunnistaa kulttuurien moninaisuuden aiheuttama tuen tarpeen

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 150 €/koko koulutus
Täysihoito: 1. jakso 216 € ja 2. jakso 118 €
Muut kustannukset: matkakustannukset
Kustannusten lisätieto: Ateriapaketti ei-majoittuville 1. jakso 68 € ja 2. jakso 43 €
Tiedustelut: Mikko Mäkelä ja Ville Viljakainen mikko.makela@evl.fi ja ville.viljakainen@nuorikirkko.fi 050 4391 968 ja 0400 105 071
Lisätietoja: Moduuli on yksi Kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Sen voi sopien valita myös myös Diakonian erityiskoulutuksen valinnaiseksi moduuliksi (EK/M) . Tästä tulee sopia diakonian erityiskoulutuksen vastuukouluttajan kanssa.

Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista sakasti.evl.fi/erityiskoulutus.

Koulutukseen kuuluu kaksi lähiopiskelujaksoa sekä etäopiskelujakson aikana kehittämistehtävä.

Moduulin sisältöalueet:

· kulttuurien moninaisuuden aiheuttama tuen tarve, alakulttuurit

· lapsen ja nuoren perhetaustan vaikutus tuen tarpeeseen

· oppimisen vaikeudet

· kiusaamisväkivalta

· väkivallan ennaltaehkäisy

·

· nuoren sielunhoidon erityispiirteet

Vuorovuosin on tarjolla kaksi eri erityisnuorisotyön moduulia:

1. Erityinen tuki – nuoret ja lapset sekä

2. Ulkopuolisuuden ehkäisy -lapset ja nuoret -koulutus (tarjolla vuonna 2020)

Muissa kasvatuksen erityiskoulutuksen moduuleissa on lisätty ulkopuolisuuden ehkäisyyn liittyvää tulokulmaa ja esimerkiksi Päihteet ja riippuvuus -moduuli tukee erityisnuorisotyötä ja ulkopuolisuuden ehkäisyä seurakuntatyössä.

Linkki kotisivulle: http://sakasti.evl.fi/erityiskoulutus ja www.nuorikirkko.fi
https://issuu.com/kirkonkasvatus/docs/lasnaolon_nuorisotyo-linjaus
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus
Yhteistyökumppani: Kirkkohallitus – Kasvatus ja perheasiat ja Nuori Kirkko ry