Ero, kuolema, yksinäisyys, luopuminen – Sairaalasielunhoidon erityiskoulutus 2019-2021

Takaisin

(5 op)

Jakso IIIC on osa Sairaalasielunhoidon erityiskoulutuksen Sielunhoidon moduulia (17 op) .

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Sielunhoito
Kohderyhmä: Papit, Diakonit ja diakonissat
Aika ja paikka: 4.-6.5.2021, Leiri- ja tapahtumakeskus Pyysalo Pyysalontie 23, 36120 Suinula
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Sähköposti: virpi.sipola@evl.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisesta lähetetään linkki sähköpostiin
Osaamistavoitteet:

Osallistuja

  • tunnistaa ja ymmärtää luopumiseen liittyviä prosesseja ja omaa kuolema-ajatteluaan
  • ymmärtää prosessia, jossa kuolemansairas ihminen elää ja saa keinoja kohdata ja tukea kuolevia, heidän läheisiään ja terveydenhuollon henkilökuntaa.
  • ymmärtää kuolemaan ja luopumiseen liittyviä eksistentiaalisia ja hengellisiä ulottuvuuksia
  • osaa tukea asiakasta eksistentiaalisiin kysymyksiin liittyvässä pohdinnassa
Lisätietoja:

Koulutusryhmä on täynnä. Ei uusia osallistujia.

Sairaalasielunhoidon erityiskoulutus syventää sairaalasielunhoidon perusosaamista, vahvistaa erityisosaamista sekä laaja-alaistaa asiantuntijuutta kirkon sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuvassa työssä. Sen keskeisin tunnuspiirre on osaamisen ja toiminnan kehittäminen sekä ennakointi ja uuteen suuntautuminen.

Koulutus on Kirkon säädöskokoelman nro 127 mukainen vaativien erityistehtävien edellyttämä kirkon erityiskoulutus, joka sijoittuu tasolle 6 kansallisessa tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä (FiNQF).

Erityiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleville sairaalateologeille (pappi tai lehtori), kehitysvammaistyötä päätoimisesti tekeville papeille ja diakoniatyöntekijöille, jotka työskentelevät päätoimisesti sosiaali- tai terveydenhuollossa. Koulutukseen voidaan perustelluista syistä hyväksyä myös kirkon päätoimiset vanhustyötä tekevät papit tai diakoniatyöntekijät. Tällöin työn tulee suuntautua pääosin sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuvaan työhön, esimerkiksi työ vanhusten palveluasumisen yksikössä tai työ muistisairaiden parissa.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 45e/ päivä
Täysihoito: 140e / 3 päivää
Muut kustannukset: matkakulut
Tiedustelut kustannuksista: virpi.sipola@evl.fi
Tiedustelut sisältö: virpi.sipola@evl.fi katri.suhonen@evl.fi
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Diakonia ja sielunhoito
Yhteistyökumppanit: Kirkon koulutuskeskus