Ero, kuolema, yksinäisyys, luopuminen

Takaisin

(4 op)

​Jakso on osa sairaalasielunhoidon erityiskoulutusta, EK 2022-2024.

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden tutkia luopumiseen liittyviä prosesseja. Yhtenä luopumisen teemana on kuolema. Koulutusjaksolla tarkastellaan elämän merkityksellisyyden ja mielekkyyden kysymyksiä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Sielunhoito, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 20.-22.11.2023 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 1.1.2023
Ilmoittautumisen lisätiedot: Jakso on osa sairaalasielunhoidon erityiskoulutusta, EK 2022-2024. Ryhmä on täynnä. Ei erillistä ilmoittautumista.
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja
• tunnistaa ja ymmärtää luopumiseen liittyviä prosesseja ja omaa kuolema-ajatteluaan
• osaa tukea asiakasta eksistentiaalisiin kysymyksiin liittyvässä pohdinnassa
• ymmärtää prosessia, jossa kuolemansairas ihminen elää ja osaa kohdata ja tukea kuolevia, heidän läheisiään ja terveydenhuollon henkilökuntaa tilanteenmukaisella tavalla
• ymmärtää kuolemaan ja luopumiseen liittyviä eksistentiaalisia ja hengellisiä ulottuvuuksia

Lisätietoja: ​​Koulutus toteutuu lähijaksona. Oppimisen tukena on etukäteistehtäviä ja kirjallisuuteen perehtymistä. Kouluttajina toimivat Kirkkohallituksen Toiminnallisen osaston asiantuntijat.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 135 €
Täysihoito: 214 €
Muut kustannukset: Matkakulut, päivärahat
Kustannusten lisätiedot: Täysihoito (majoitus ja ruokailu) Kirkon koulutuskeskuksen hinnaston mukaisesti. Ateriapaketti ei-majoittuvalle 47 €
Tiedustelut kustannuksista: virpi.sipola@evl.fi
Tiedustelut sisältö: virpi.sipola@evl.fi, katri.suhonen@evl.fi
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Diakonia ja yhteiskunta