Etelä-Suomen alueelliset kasvatuksen kehittämispäivät

Takaisin

(0,50 op)

​Kehittämispäivät tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden vertaisoppimiseen, jakamiseen ja oman ammatti-identiteetin vahvistamiseen. Päivien sisällöt nousevat ajankohtaisista teemoista ja alueen tarpeista.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon ajankohtaiskoulutus
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Nuorisotyönohjaajat, Lastenohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 16.-17.3.2022, Petäys Resort, Tyrväntö
Ilmoittautuminen viimeistään: 9.2.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

  • osaa jäsentää kasvatustyöhön vaikuttavia ajankohtaisia teemoja.
  • osaa hyödyntää uusia ideoita ja työtapoja omassa työssään.
Lisätietoja: ​Tule kehittämään ammatillista osaamistasi toisten kasvatuksen ammattilaisten kanssa! Alueellisissa kehittämispäivissä paneudutaan kasvatuksen ajankohtaisiin kysymyksiin yhdessä. Tämän lisäksi löydät tapoja kehittää ja uudistaa lasten, kouluikäisten ja nuorten kanssa tehtävää työtä omassa seurakunnassasi.
Kehittämispäivät tarjoavat työntekijälle mahdollisuuden vertaisoppimiseen, jakamiseen ja oman ammatti-identiteetin vahvistamiseen.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 120 €
Täysihoito: Täysihoito 2hh 55 €
Kustannusten lisätiedot: Majoitus 1hh 85 €. Ruokailut n. 45 €
Tiedustelut kustannuksista: koulutus@lastenjanuortenkeskus.fi, 040 018 2278
Tiedustelut sisältö: Jukka Jylhä, jukka.jylha@lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 508241
Linkki kotisivulle: https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/
Aineistoa: https://koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi/koulutukset/es-kehittamispaivat2022/
Toteuttaja: Lasten ja nuorten keskus ry
Yhteistyökumppanit: Lasten ja nuorten keskuksen Uudenmaan-Helsingin piiri, Varsinais-Suomen-Satakunnan piiri ja Hämeen piiri sekä STEP-opintokeskus