Gerontologinen kliininen hoitotyö

Takaisin

(5 op)

Gerontologinen hoitotyö kaipaa osaavia tekijöitä! Päivitä ja syvennä osaamistasi ikääntyneiden ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, hoidossa sekä kuntoutuksessa. Tällä avoimen amk:n opintojaksolla perehdytään ikääntyneille tyypillisiin elimistön ja elintoimintojen muutoksiin sekä ikääntyneiden hoitopalveluihin.
Opintojakso kuuluu terveysalan loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat
Aika ja paikka: Kevät 2021
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: Opiskelija – osaa analysoida ja arvioida ikääntyneiden elintoimintojen ja elimistön muutoksia
– osaa toimia eettisesti gerontologisen kliinisen hoitotyön asiantuntijan tehtävissä soveltaen monitieteellistä tietoa ja hyviä käytäntöjä näyttöön perustuen
– osaa arvioida hoitotyön ja palvelujen vaikuttavuutta ja laatua
Lisätietoja: Ydinsisällöt- akuuttien tilanteiden tunnistaminen ja hallinta
– pitkäaikaissairauksien hoito ja kuntoutus
– monitieteellinen ja näyttöön perustuva tieto
– eettisyys
– moniammatillinen toiminta
– hoitotyön ja palvelujen vaikuttavuus ja laatu

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.
Gerontologinen kliininen hoitotyö on osa Gerontologisen hoitotyön opintokokonaisuutta. Tutustu koko osaamiskokonaisuuten, mikäli olet kiinnostunut myös kulttuurisensitiivisestä gerontologisesta työstä ja terveysteknologiasta gerontologisessa hoitotyössä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu