Gerontologinen kliininen hoitotyö

Takaisin

(5 op)

​Gerontologinen hoitotyö kaipaa osaavia tekijöitä! Päivitä ja syvennä osaamistasi ikääntyneiden ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, hoidossa sekä kuntoutuksessa. Tällä opintojaksolla perehdytään ikääntyneille tyypillisiin elimistön ja elintoimintojen muutoksiin sekä ikääntyneiden hoitopalveluihin.

Opintojakso kuuluu terveysalan loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat
Aika ja paikka: Kevät 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– osaa analysoida ja arvioida ikääntyneiden elintoimintojen ja elimistön muutoksia
– osaa toimia eettisesti gerontologisen kliinisen hoitotyön asiantuntijan tehtävissä soveltaen monitieteellistä tietoa ja hyviä käytäntöjä näyttöön perustuen
– osaa arvioida hoitotyön ja palvelujen vaikuttavuutta ja laatua
– osaa soveltaa tietojaan lääkehoidosta suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan asiakkaan/ potilaan lääkehoitoa
Lisätietoja: ​Ydinsisällöt
– akuuttien tilanteiden tunnistaminen ja hallinta
– pitkäaikaissairauksien hoito ja kuntoutus
– lääkehoito
– monitieteellinen ja näyttöön perustuva tieto
– eettisyys
– moniammatillinen toiminta
– hoitotyön ja palvelujen vaikuttavuus ja laatu

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Gerontologinen kliininen hoitotyö on osa Gerontologisen hoitotyön opintokokonaisuutta. Tutustu koko osaamiskokonaisuuten, mikäli olet kiinnostunut myös kulttuurisensitiivisestä gerontologisesta työstä ja terveysteknologiasta gerontologisessa hoitotyössä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu