Gerontologisen sosiaalityön menetelmät

Takaisin

(5 op)

​Kiinnostu ikääntymisestä! Gerontologinen sosiaalityö kaipaa osaajia. Tällä avoimen amk:n opintojaksolla perehdytään gerontologisen sosiaalityön menetelmiin ja vanhustyön keskeisimpiin hyvinvointiteknologian sovellutuksiin.

Opintojakso kuuluu sosiaalialan loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja sosionomeille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Papit
Aika ja paikka: Syksy 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 16.7. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– osaa käyttää voimavaroja vahvistavia työskentelytapoja ja gerontologisen sosiaalityön menetelmiä
– tuntee omaishoidon perusteet ja käytännöt
– osaa tukea eri elämänvaiheissa, myös saattohoitovaiheessa olevaa vanhusta ja hänen omaisiaan
– tunnistaa keskeisimmät digitaaliset palvelut sekä älyteknologian mahdollisuudet ja löytää niistä erilaisia sovellutuksia vanhustyöhön
Lisätietoja: ​Ydinsisällöt – voimavaralähtöinen työskentely
– gerontologisen sosiaalityön menetelmät
– omaishoito
– saattohoito
– keskeiset vanhustyön digitaaliset palvelut ja älyteknologia

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Gerontologisen sosiaalityön menetelmät on osa Gerontologisen sosiaalityön opintokokonaisuutta. Tutustu koko osaamiskokonaisuuten, mikäli tarvitset opintoja gerontologisen sosiaalityön perusteista ja olet kiinnostunut myös palveluohjauksesta gerontologisessa sosiaalityössä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu