Gerontologisen sosiaalityön perusteet

Takaisin

(5 op)

Kiinnostu ikääntymisestä! Gerontologinen sosiaalityö kaipaa osaajia. Tällä avoimen amk:n opintojaksolla perehdytään vanhustyön perusteisiin ja vanhuuden ja gerontologisen sosiaalityön erityiskysymyksiin.
Opintojakso kuuluu sosiaalialan loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja sosionomeille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Papit
Aika ja paikka: Syksy 2021
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 16.7. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: Opiskelija
– osaa toimia kulttuurisensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien asiakastyössä
– osaa eritellä vanhuuden ja gerontologisen sosiaalityön moninaisuutta ja vanhuuden erityiskysymyksiä
– tuntee uusia vanhuskeskeisiä toimintamuotoja ja palveluja
– osaa esittää vanhustyön kehittämishaasteita
– tuntee ja osaa soveltaa keskeistä vanhustyötä ohjaavaa ja velvoittavaa lainsäädäntöä
Lisätietoja: Ydinsisällöt
– kulttuurisensitiivisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus
– vanhuusiän erityiskysymykset
– vanhustyön kehittämishaasteet
– vanhustyötä ohjaava ja velvoittava lainsäädäntö

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.
Gerontologisen sosiaalityön perusteet on osa Gerontologisen sosiaalityön opintokokonaisuutta. Tutustu koko osaamiskokonaisuuten, mikäli olet kiinnostunut myös palveluohjauksesta ja gerontologisen sosiaalityön menetelmistä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu