Gospel-liikunnan mahdollisuudet seurakuntatyössä

Takaisin

(1 op)

Liikkumisella on monia positiivisia vaikutuksia minäkuvaan ja itsetuntoon. Turvallisesti ohjatun liikunnan ja erilaisten kehoharjoitteiden kautta yksilön itsetuntemus ja itsensä hyväksyminen lisääntyy, mutta myös ryhmän keskinäinen luottamus vahvistuu. Koulutuksessa kristillistä uskoa tukevat elementit ja liikunta yhdistetään uusille luovilla tavoilla. Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat tutkia liikunnallisten menetelmien hyötyä omassa työssään.

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: kasvatus
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 13.2.2020 ja 2.4.2020, GL Salonki, Satakunnankatu 28 B, Tampere
Ilmoittautuminen viimeistään: 12.1.2020
Sähköposti ja puhelin: vs. gospel-liikuntatyön koordinaattori Milka Lintinen gospelliikunta@tnnky.fi, puh. 044 784 7088
Ilmoittautumisen lisätiedot: kurssin toteutuminen edellyttää vähintään 12 osallistujaa
Osaamistavoitteet: Osallistuja ymmärtää tiedollisesti ja asenteellisesti, miten gospel-liikunta tukee seurakuntalaisen uskoa ja kristityn identiteettiä. Osallistuja osaa käytännön harjoitusten kautta erilaisia tapoja johtaa ryhmäliikuntaa. Osallistuja osaa ohjata liikuntaa niin, että se on psyykkisesti, fyysisesti ja hengellisesti turvallista. Osallistuja tunnistaa kohderyhmänsä tarpeet ja osaa suunnitella, markkinoida ja ohjata liikuntatoimintaa seurakunnassa kohderyhmänsä mukaisesti.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 250 € (sisältää opetuksen, materiaalin, aamu- ja iltapäiväkahvit koulutuspäivinä)
Täysihoito:
Muut kustannukset: Osallistuja vastaa lounaan ja mahdollisen majoituksen kustannuksista.
Kustannusten lisätieto: Ilmainen peruutusmahdollisuus 24.1.2020 mennessä ja tämän jälkeen lääkärintodistuksella sairastapauksissa. Ilman lääkärintodistusta tapahtuvissa peruutuksissa 24.1.2020 jälkeen peritään puolikas osallistumismaksu (125 €).
Tiedustelut: vs. gospel-liikuntatyön koordinaattori Milka Lintinen gospelliikunta@tnnky.fi 044 784 7088
Lisätietoja: Koulutus koostuu kahdesta lähiopiskelujaksosta (vastaa 8 h + 8 h oppimiskokonaisuutta), etukäteistehtävistä (4 h) sekä lähiopiskelujaksojen välillä toteuttavasta harjoitustehtävästä omassa seurakunnassa (8h). Työskentelymenetelminä käytetään luentoja, aktivoivaa ryhmätyöskentelyä, lajikokeiluja sekä yksilötyöskentelyä. Ennakkotehtävät: a) kirjoitustehtävä ”Minun suhteeni liikuntaan ja kehollisuuteen” b) luetaan joko Liikuttava rukous. Kirjapaja, 2014, tai Liikuttava seurakunta, Kirjapaja, 2014. Harjoitustehtävä omassa seurakunnassa: Liikuntatapahtuman suunnittelu, markkinointi, toteutus, palautteen keruu ja arviointi osana omaa työtä valitulle kohderyhmälle sen tarpeet huomioiden. Lähijaksojen keskeiset sisällöt mm. Raamattu ja kehollisuus, miten integroida keholliset menetelmät omaan työhön, hengellinen, psyykkinen ja fyysinen turvallisuus, liikuntahetken suunnittelu kohderyhmälähtöisesti, ideoita erilaisten liikuntahetkien toteuttamiseen, keholliset harjoitteet kokonaisvaltaisesti hoitavana menetelmänä, pienet lajikokeilut ja niiden soveltamisen arviointi.
Linkki kotisivulle: http://tnnky.fi
http://tnnky.fi
https://tnnky.fi/hyvinvointia/gospel-lattarit/info/
Toteuttaja: Tampereen NNKY ry
Yhteistyökumppani: KRIK Finland ry