Gospel-liikuntatyön mahdollisuudet seurakuntatyössä

Takaisin

(1 op)

Koulutuksessa pureudutaan käytännön läheisesti ja tutkien gospel-liikunnan mahdollisuuksiin seurakuntatyössä. ​Koulutus tarjoaa monipuolista tietoa liikunnan hyödyistä

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Kasvatus, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Lastenohjaajat, Diakonit ja diakonissat, Kanttorit
Aika ja paikka: 11.2.2021 ja 18.3.2021 GL Salonki, Tampere (Satakunnankatu 28 B, Tampere)
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.1.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutuksen toteutuminen edellyttää vähintään 12 osallistujaa.
Osaamistavoitteet: Osallistuja ymmärtää tiedollisesti ja asenteellisesti, miten gospel-liikunta tukee seurakuntalaisen uskoa ja kristityn identiteettiä. Osallistuja osaa käytännön harjoitusten kautta erilaisia tapoja johtaa ryhmäliikuntaa. Osallistuja osaa ohjata liikuntaa niin, että se on psyykkisesti, fyysisesti ja hengellisesti turvallista. Osallistuja tunnistaa kohderyhmänsä tarpeet ja osaa suunnitella, markkinoida ja ohjata liikuntatoimintaa seurakunnassa kohderyhmänsä mukaisesti.​
Lisätietoja: Koulutus koostuu kahdesta lähiopiskelujaksosta (vastaa 8 h + 8 h oppimiskokonaisuutta), etukäteistehtävistä (4 h) sekä lähiopiskelujaksojen välillä toteuttavasta harjoitustehtävästä omassa seurakunnassa (8h). Työskentelymenetelminä käytetään luentoja, aktivoivaa ryhmätyöskentelyä, lajikokeiluja sekä yksilötyöskentelyä. Ennakkotehtävät: a) kirjoitustehtävä "Minun suhteeni
liikuntaan ja kehollisuuteen" b) luetaan joko Liikuttava rukous. Kirjapaja, 2014, tai Liikuttava seurakunta, Kirjapaja, 2014. Harjoitustehtävä omassa seurakunnassa: Liikuntatapahtuman suunnittelu, markkinointi, toteutus, palautteen keruu ja arviointi osana omaa työtä valitulle kohderyhmälle sen tarpeet huomioiden. Lähijaksojen keskeiset sisällöt mm. Raamattu ja
kehollisuus, miten integroida keholliset menetelmät omaan työhön, hengellinen, psyykkinen ja fyysinen turvallisuus, liikuntahetken suunnittelu kohderyhmälähtöisesti, ideoita erilaisten liikuntahetkien toteuttamiseen, keholliset harjoitteet kokonaisvaltaisesti hoitavana menetelmänä, pienet lajikokeilut ja niiden soveltamisen arviointi.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 250 € (sisältää opetuksen, materiaalin, aamu- ja iltapäiväkahvit koulutuspäivinä)
Täysihoito:
Muut kustannukset: Osallistuja vastaa lounaan ja mahdollisen majoituksen kustannuksista.
Tiedustelut kustannuksista: Gospel-liikuntatyön koordinaattori Merja Rantala, gospelliikunta@tnnky.fi, 044 784 7088
Tiedustelut sisältö: Gospel-liikuntatyön koordinaattori Merja Rantala, gospelliikunta@tnnky.fi, 044 784 7088
Linkki kotisivulle: https://tnnky.fi/
Toteuttaja: Tampereen NNKY
Yhteistyökumppanit: KRIK Finland ry