Gospelliikuntatyön mahdollisuudet seurakuntatyössä

Takaisin

(1 op)

​​Koulutuksessa pureudutaan käytännönläheisesti ja tutkien gospel-liikunnan mahdollisuuksiin seurakuntatyössä. Koulutus tarjoaa monipuolista tietoa liikunnan hyödyistä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: To 16.2. 2023 ja to 23.3.2023, verkkokoulutus
Ilmoittautuminen viimeistään: 3.2.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutuksen toteutuminen edellyttää vähintään 6 osallistujaa.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja ymmärtää tiedollisesti ja asenteellisesti, miten gospel-liikunta tukee seurakuntalaisen uskoa ja kristityn identiteettiä. Osallistuja osaa käytännön harjoitusten kautta erilaisia tapoja johtaa ryhmäliikuntaa. Osallistuja osaa ohjata liikuntaa niin, että se on psyykkisesti, fyysisesti ja hengellisesti turvallista. Osallistuja tunnistaa kohderyhmänsä tarpeet ja osaa suunnitella, markkinoida ja ohjata liikuntatoimintaa seurakunnassa kohderyhmänsä mukaisesti.​ Osallistuja osaa toteuttaa liikuntatuokion verkossa.
Lisätietoja: ​​Koulutus koostuu kahdesta etäopiskelujaksosta (vastaa 8 h + 8 h oppimiskokonaisuutta), etukäteistehtävistä (4 h) sekä etäopiskelujaksojen välillä toteuttavasta harjoitustehtävästä omassa seurakunnassa (8h). Työskentelymenetelminä käytetään luentoja, aktivoivaa ryhmätyöskentelyä, lajikokeiluja sekä yksilötyöskentelyä.Ennakkotehtävät: a) kirjoitustehtävä "Minun suhteeni
liikuntaan ja kehollisuuteen" b) luetaan joko Liikuttava rukous. Kirjapaja, 2014, tai Liikuttava seurakunta, Kirjapaja, 2014.Harjoitustehtävä omassa seurakunnassa: Liikuntatapahtuman suunnittelu, markkinointi, toteutus, palautteen keruu ja arviointi osana omaa työtä valitulle kohderyhmälle sen tarpeet huomioiden.Etäopetusjaksojen keskeiset sisällöt mm. Raamattu ja kehollisuus, miten integroida keholliset menetelmät omaan työhön, hengellinen, psyykkinen ja fyysinen turvallisuus, liikuntahetken suunnittelu kohderyhmälähtöisesti, ideoita erilaisten liikuntahetkien toteuttamiseen, virtuaalinen facilitointi, keholliset harjoitteet kokonaisvaltaisesti hoitavana menetelmänä, lajikokeilut ja niiden soveltamisen arviointi.Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 250€ (sisältää opetuksen, materiaalin ja etätuen koulutuspäivien välissä)
Täysihoito:
Tiedustelut kustannuksista: Gospel-liikuntatyön koordinaattori: gospelliikunta@tnnky.fi, 044 784 7088
Tiedustelut sisältö: Tampereen NNKY:n Asta Lehtimäki asta.lehtimaki(at)tnnky.fi tekstiviesti: 040 577 1846
Linkki kotisivulle: https://tnnky.fi/
Aineistoa: https://tnnky.fi/hyvinvointia/gospel-lattarit/tanssipaivat-ja-leirit/
Toteuttaja: Tampereen NNKY