Haastavat kasvatustilanteet lapsiryhmässä

Takaisin

(1,5 op)

Kasvaessaan lapsi tarvitsee aikuisen apua tunteidensa ja käyttäytymisensä säätelyn opettelemisessa. Erityisesti haastavassa tilanteessa aikuisen on tärkeää sitoutua vuorovaikutukseen lapsen kanssa. Koulutuksessa harjoitellaan haastavien kasvatustilanteiden tunnistamista ja niiden hyödyntämistä oman ammatillisen kasvun tukena.

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: kasvatus
Kohderyhmä: lastenohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 4.-6.9.2019 Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Ilmoittautuminen viimeistään: 5.8.2019
Ilmoittautumislinkki: https://www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat/
Osaamistavoitteet: Osallistuja tunnistaa oman toimintansa merkityksen haastavissa kasvatustilanteissa ja osaa vahvistaa myönteistä vuorovaikutusta lapsen kanssa.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 240 €
Täysihoito: n. 195 €
Kustannusten lisätieto: Ateriapaketti n. 75 € majoituspaketti n. 120 € (2 hengen huoneessa). Lisämaksu 1 hengen huoneesta on 12 €/majoitusvuorokausi.
Tiedustelut: Satu Reinikainen, Seurakuntaopisto ja Tiina Haapsalo, Nuori kirkko ry satu.reinikainen@seurakuntaopisto.fi ja tiina.haapsalo@nuorikirkko.fi
Lisätietoja: Sisältö: haastavien kasvatustilanteiden tunnistaminen ja ennakointi, lapsen kasvua ja hyvinvointia tukeva vuorovaikutus, temperamenttipiirteet, toimintaympäristön ja toimintakulttuurin vaikutus lapsiryhmässä, kiusaamisen ehkäisy lapsiryhmässä, joustavuus ja tasapuolisuus kasvattajan taitona. Koulutuksessa hyödynnetään Piki-toimintamallin materiaalia. Koulutukseen sisältyy kaksi lähiopiskelupäivää, orientoiva tehtävä ja kirjallisuutta.
Linkki kotisivulle: http://www.seurakuntaopisto.fi
Toteuttaja: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto
Yhteistyökumppani: Nuori kirkko ry