Haastavat kasvatustilanteet ryhmässä

Takaisin

(1,50 op)

Koulutus peruutettu.
Kasvaessaan lapsi tarvitsee apua tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn. Haastavia kasvatustilanteita syntyy ristiriitatilanteissa ja tuen tarpeen kysymyksissä. Miten tunnistamme näitä tilanteita? Miten ennakoimme ja osaamme toimia lapsen parhaaksi ryhmätilanteissa?​

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Perhe ja parisuhde
Kohderyhmä: Lastenohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 8.-10.9.2021, Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus. Koulutus peruutettu.
Ilmoittautuminen viimeistään: 6.8.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja- tunnistaa lapsen tuen tarpeen ja oman toimintansa merkityksen lapsiryhmän haastavissa kasvatustilanteissa- osaa vahvistaa myönteistä vuorovaikutusta lapsiryhmässä​

Lisätietoja: Sisältöjä:- haastavien kasvatustilanteiden tunnistaminen ja ennakointi- lapsen kasvua ja hyvinvointia tukeva vuorovaikutus- erityistä tukea tarvitsevan lapsen huomioiminen- pedagogiikan johtaminen haastavissa tilanteissa- temperamenttipiirteet- toimintaympäristö ja – kulttuuri lapsiryhmässä- kiusaaminen ilmiönä- oman kasvatusosaamisen vahvistaminen
Kolme (3) lähiopetuspäivää, orientoiva tehtävä ja kirjallisuutta.​
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 240 €
Täysihoito: 187 €/1 hh tai 157 €/2 hh
Kustannusten lisätiedot: Hinnat eriteltyinä: ateriat 35 €/, majoitus ( sis. aamu- ja iltapalan): 152 €/1 hh tai 122 €/2 hh
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@seurakuntaopisto.fi
Tiedustelut sisältö: Satu Reinikainen, satu.reinikainen@seurakuntaopisto.fi , 040-7019713 ja Johanna Heikkinen, johanna.heikkinen@nuorikirkko.fi , 050-5250349
Linkki kotisivulle: http://www.seurakuntaopisto.fi
Toteuttaja: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto
Yhteistyökumppanit: Lasten ja nuorten keskus ry