Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus

Takaisin

(1 op)

Koulutuksen kohderyhmä on seurakuntien hallinto- ja seurakuntasihteerit. Koulutuksessa keskeisiä teemoja ovat hyvän hallinnon perusteet, hallintoasioiden käsittelyä koskevat keskeiset menettelyvaatimukset, kokousasioiden valmistelu sekä tiedoksianto- ja toimeenpano muutoksenhaku.

Koulutusrakenne: Kirkon ajankohtaiskoulutus
Tehtäväalue: talous ja hallinto
Kohderyhmä: kirkkoherranviraston työntekijät, talouden ja hallinnon työntekijät
Aika ja paikka: 13.-14.6.2019, Helsinki (koulutuspaikka tarkentuu)
Ilmoittautuminen viimeistään: 3.6.2019
Ilmoittautumislinkki: http://www.uef.fi/fi/web/aducate/-/hallinto-ja-seurakuntasihteerien-lakikoulutus-1-op
Ilmoittautumisen lisätiedot: Osallistujamäärä vähintään 12.
Osaamistavoitteet: Osallistuja tuntee kokousasioiden valmistelun, tiedoksianto-, toimeenpano- ja muutoksenhakumenettelyn sekä soveltuvin osin aihepiirin sääntelyn pääperiaatteet seurakuntien ja oman työnsä näkökulmasta ja osaa soveltaa saamaansa tietoa työssään.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 875€ + alv 24 %, verollinen myyntihinta 1 085€
Täysihoito:
Muut kustannukset:
Kustannusten lisätieto: Hintaan sisältyy opetus, sähköinen luentomateriaali, aamu- ja iltapäiväkahvi sekä lounas.
Tiedustelut: Eeva Karttunen eeva.karttunen@uef.fi 050 361 9284
Lisätietoja: Koulutukseen sisältyy luennot ja ennakkotehtävät (1-2): 1. teemaan liittyvät ennakkokysymykset ja 2. ennakkotustuminen aihepiirin sääntelyyn ja luentoaineistoon. Lisäksi osallistujat tutustuvat ennakkoon Finlexin käyttöön (ohje toimitetaan osallistujatiedotteessa). Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen. Asiantuntijana ja kouluttajana toimii HTT, yliopistonlehtori Ulla Väätänen. Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä ja ennakkokysymykset. Ennakkotehtävänä on tutustua seuraaviin: Kirkkolaki (1054/1993), Kirkkojärjestys (1055/1991 v. 1993), Kirkon vaalijärjestys (1056/1993), Hallintolaki (434/2003). Osallistujat tutustuvat myöhemmin ilmoitettuun aineistoon, kuten luentoaineisto ja toimittavat ennen koulutusta käytännön työhön liittyviä kirjallisia ennakkokysymyksiä sähköpostilla senni.pykalainen@uef.fi.
Linkki kotisivulle: http://www.uef.fi/fi/web/aducate
http://www.uef.fi/fi/web/aducate
Toteuttaja: Itä-Suomen yliopisto