Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus

Takaisin

(1 op)

Koulutuksessa keskeisiä teemoja ovat hyvän hallinnon
perusteet, hallintoasioiden käsittelyä koskevat keskeiset menettelyvaatimukset,
kokousasioiden valmistelu sekä tiedoksianto- ja toimeenpano sekä muutoksenhaku.

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Hallinto ja talous
Kohderyhmä: Hallinnon ja talouden työntekijät, Kirkkoherranviraston työntekijät
Aika ja paikka: 8.-9.10.2020, Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään: 24.9.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

Osallistuja tuntee kokousasioiden valmistelun,
tiedoksianto-, toimeenpano- ja muutoksenhakumenettelyn sekä soveltuvin osin
aihepiirin sääntelyn pääperiaatteet seurakuntien ja oman työnsä näkökulmasta ja
osaa soveltaa saamaansa tietoa työssään.

Lisätietoja: Koulutuksessa tutustutaan lainsäädäntöön, ratkotaan yhdessä käytännön harjoitustehtäviä sekä jaetaan koulutuksen osallistujien kokemuksia hallintotoiminnan ongelmatilanteista. Osallistujien on hyvä tutustua ennakkoon Kirkkolaki (1054/1993) Kirkkojärjestys (1055/1991 v. 1993) Kirkon vaalijärjestys (1056/1993) Hallintolaki (434/2003) Ennen koulutusta voi toimittaa käytännön työhön liittyviä kirjallisia ennakkokysymyksiä sähköpostilla koulutussihteeri Timo Hyttiselle, timo.hyttinen@uef.fi
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 875€ + alv 24 %, verollinen myyntihinta 1 085€
Täysihoito: opetus, sähköinen luentomateriaali, aamu- ja iltapäiväkahvi sekä lounas
Tiedustelut kustannuksista: Suunnittelija Anne Keränen, 050 309 2839 anne.keranen@uef.fi
Tiedustelut sisältö: Suunnittelija Anne Keränen, 050 309 2839 anne.keranen@uef.fi ja Koulutussihteeri Timo Hyttine, 050 520 8069 timo.hyttinen@uef.fi
Linkki kotisivulle: https://www3.uef.fi/fi/web/aducate/juridiikka
Aineistoa: https://www3.uef.fi/fi/web/aducate/-/hallinto-ja-seurakuntasihteerien-lakikoulutus
Toteuttaja: Itä-Suomen yliopisto