Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakipäivät

Takaisin

(1 op)

​Koulutus antaa työkalut seurakunnan ja seurakuntalaisten välisiin hallinnollisiin prosesseihin että hallinnon sisäiseen toimintaan. Lisäksi tarkastellaan kirkollista oikeusturvajärjestelmää. Tutustumme lainsäädäntöön sekä ratkomme yhdessä käytännön harjoitustehtäviä. Osallistujien kesken jaamme kokemuksia hallintotoiminnan ongelmatilanteista.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta
Tehtäväalue: Hallinto ja talous, Johtaminen, Työsuojelu ja -hyvinvointi
Kohderyhmä: Hallinnon ja talouden työntekijät, Johtajat / lähijohtajat, Kirkkoherranviraston työntekijät
Aika ja paikka: 9.-10.6.2022 Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään: 27.5.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Hintaan sisältyy opetus ja sähköinen luentomateriaali.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja tuntee kokousasioiden valmistelun, tiedoksianto- toimeenpano- ja muutoksenhakumenettelyn sekä soveltuvin osin aihepiirin sääntelyn pääperiaatteet seurakuntien ja oman työnsä näkökulmasta ja osaa soveltaa saamaansa tietoa työssään.
Lisätietoja:
Tutustumme lainsäädäntöön sekä ratkomme yhdessä käytännön harjoitustehtäviä. Osallistujien kesken jaamme kokemuksia hallintotoiminnan ongelmatilanteista.

Koulutuksessa vastataan näihin ja moniin muihin kysymyksiin:

  • Millä tavoin hakemuksen voi laittaa vireille? Mitä tarkoittaa yhdenvertaisuusperiaate?
  • Millaisia esteellisyystilanteita on olemassa? Milloin käyttää sähköistä tiedoksiantoa?
  • Miten korjata päätöksessä oleva virhe?

Koulutuksen sisältö:

  • Johdatusta oikeudelliseen ajatteluun
  • Kirkkolainsäädännön ja hallinnon yleislakien suhde
  • Hallintotoiminnan perusteita
  • Hyvä hallinto
  • Hallintoasian käsittely
  • Digitaalinen hallinto ja sähköinen asiointi
  • Oikeusturva hallinnossa

Koulutuksen ennakkotehtävinä on tutustuminen ennakkoon seuraaviin Hallintolain (434/2003) lukuihin: 2 luku (Hyvän hallinnon perusteet), 5 luku (Asian käsittelyä koskevat yleiset vaatimukset) sekä 6 luku (Asian selvittäminen ja asiaosaisen kuuleminen).

Kouluttaja: yliopisto-opettaja Jonna Kosonen

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 822,58 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 1 020,00 €
Täysihoito:
Tiedustelut kustannuksista: Suunnittelija Anne Keränen, anne.keranen@uef.fi, p. 050 309 2839
Tiedustelut sisältö: Suunnittelija Anne Keränen, anne.keranen@uef.fi, p. 050 309 2839
Linkki kotisivulle: https://www.uef.fi/fi/taydennyskoulutus
Aineistoa: https://www.uef.fi/fi/jatkuva-oppiminen/hallinto-ja-seurakuntasihteerien-lakipaivat-2022
Toteuttaja: Itä-Suomen yliopisto Jatkuvan oppimisen keskus