Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakipäivät

Takaisin

(1 op)

Koulutuksessa keskeisiä teemoja ovat hyvän hallinnon perusteet, hallintoasioiden käsittelyä koskevat keskeiset menettelyvaatimukset, kokousasioiden valmistelu sekä tiedoksianto- ja toimeenpano sekä muutoksenhaku.

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Hallinto ja talous
Kohderyhmä: Hallinnon ja talouden työntekijät, Kirkkoherranviraston työntekijät
Aika ja paikka: 6.-7.5.2021, koulutus järjestetään verkkovälitteisesti
Ilmoittautuminen viimeistään: 25.4.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

Osallistuja tuntee kokousasioiden valmistelun, tiedoksianto-, toimeenpano- ja muutoksenhakumenettelyn sekä soveltuvin osin aihepiirin sääntelyn pääperiaatteet seurakuntien ja oman työnsä näkökulmasta ja osaa soveltaa saamaansa tietoa työssään.

Lisätietoja: ​Koulutuksessa tutustutaan lainsäädäntöön, ratkotaan yhdessä käytännön harjoitustehtäviä sekä jaetaan koulutuksen osallistujien kokemuksia hallintotoiminnan ongelmatilanteista.

Osallistujien on hyvä tutustua ennakkoon
Kirkkolaki (1054/1993)
Kirkkojärjestys (1055/1991 v. 1993)
Kirkon vaalijärjestys (1056/1993)
Hallintolaki (434/2003)

Ennen koulutusta voi toimittaa käytännön työhön liittyviä kirjallisia ennakkokysymyksiä sähköpostilla koulutussihteeri Timo Hyttiselle, timo.hyttinen@uef.fiKoulutuksen esittelyvideo löytyy: http://bit.ly/srkinfo(kesto 07:17)

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Hinta 822,58 € + alv. 24 %, yhteensä 1020,00 €. Hintaan sisältyy opetus, sähköinen luentomateriaali
Tiedustelut kustannuksista: Suunnittelija Anne Keränen, 050 309 2839 anne.keranen@uef.fi
Tiedustelut sisältö: Suunnittelija Anne Keränen, 050 309 2839 anne.keranen@uef.fi ja Koulutussihteeri Timo Hyttine, 050 520 8069 timo.hyttinen@uef.fi
Linkki kotisivulle: https://www.uef.fi/fi/jatkuva-oppiminen/hallinto-ja-seurakuntasihteerien-lakipaivat
Aineistoa: https://www.uef.fi/fi/jatkuvaoppiminen
Toteuttaja: Itä-Suomen yliopisto