Hanke-, projekti- ja yrittäjyysosaaminen

Takaisin

(4 op)

Syvennä yritys-, hanke- ja projektiosaamistasi! Avoimen ammattikorkeakoulun opintojakso soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan osaamistaan palvelumuotoilusta, projekti- ja hanketoiminnasta sekä yrityksen perustamisesta. Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan loppuvaiheen opintoihin.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Hallinto ja talous
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Opiskelijat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat, Muut
Aika ja paikka: Syksy 2025
Ilmoittautuminen viimeistään: 3.8.2025
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 viikkoa ennen opintojen alkua.
Osaamistavoitteet: Opiskelija
– osaa tunnistaa sosiaali-, terveys- ja kirkonalan kentällä tarpeita uusille palveluille ja tuotteille
– osaa kehittää hankkeen, projektin tai yrityksen konseptia
– osaa tehdä oman alan hanke- ja projektihakemuksia
– tuntee yritysmuodot sekä yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviä menettelytapoja
– tuntee sosiaalisen yrittäjyyden perusteet
– tuntee hanke- ja projekti- sekä yritystoiminnan rahoitusta ja arviointikäytäntöjä
– tuntee hanke- ja projektitoimintaan sekä yritystoimintaan liittyviä viestintäkäytäntöjä
– hanke- ja projektitoiminnan sekä yritystoiminnan laadun ja valvonnan perusteet sosiaali- ja terveysalalla
– osaa soveltaa yhteiskehittämisen käytäntöjä.

Lisätietoja: Sisältö
– hanke- ja projektihakemusten sekä liiketoimintasuunnitelman laadinta
– yritysmuodot, yrittäjyys ja yrityksen perustamisen perusteet
– sosiaalinen yrittäjyys
– hanke- ja projektitoiminnan sekä yritystoiminnan rahoitus ja arviointi
– hanke- ja projektitoimintaan sekä yrittäjyyteen liittyvä viestintä
– hanke- ja projekti- sekä yritystoiminnan konseptin esittäminen
– viestintäsuunnitelma
– hanke- ja projektitoiminnan sekä yritystoiminnan laatu ja valvonta sosiaali- ja terveysalalla
– yhteiskehittäminen

Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan loppuvaiheen opintoihin. Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 60 € (oikeus muutoksiin pidätetään)
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu
Arkistointitunnus: KK20240527115115KO001912