Hanke-, projekti- ja yrittäjyysosaaminen

Takaisin

(4 op)

Syvennä yritys-, hanke- ja projektiosaamistasi! Avoimen ammattikorkeakoulun opintojakso soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan osaamistaan palvelumuotoilusta, projekti- ja hanketoiminnasta sekä yrityksen perustamisesta. Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan loppuvaiheen opintoihin.

Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, johtaminen ja strateginen suunnittelu seurakunnassa, kansainvälinen ja monikulttuurinen työ sekä lähetys, kasvatus, talous ja hallinto
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, talouden ja hallinnon työntekijät, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2020
Ilmoittautumislinkki: https://www.diak.fi/avoin
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojakson tarkempi ajankohta ja ilmoittautumislinkki julkaistaan Diakin nettisivuilla myöhemmin. Käytänteenä on, että ilmoittautuminen sulkeutuu kuukautta ennen opintojakson alkua.
Osaamistavoitteet: Opiskelija – tuntee monituottajamalleja ja tietää niiden laadun ja valvonnan perusteita – tuntee projekti- ja hanketoiminnan rahoitusta ja arviointikäytäntöjä – osaa tehdä oman alan projekti- ja hankehakemuksia – osaa käyttää palvelumuotoilua – tuntee yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviä menettelytapoja – tuntee sosiaalisen yrittäjyyden perusteet
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 60 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Lisätietoja: Koulutuksen keskeiset sisällöt: – monituottajamallit, laatu ja valvonta – projekti- ja hanketoiminnan rahoitus ja arviointi – projekti- ja hankehakemusten laadinta – palvelumuotoilu – yrittäjyys ja yrityksen perustamisen perusteet – sosiaalinen yrittäjyys. Kyseessä on verkkototeutus, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Opintojaksojen suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista sekä kirjallisuuteen perehtymistä.
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/hakeminen/avoin-amk/
https://www.diak.fi/avoin
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu