Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen

Takaisin

(4 op)

​Syvennä yritys-, hanke- ja projektiosaamistasi! Avoimen ammattikorkeakoulun opintojakso soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan osaamistaan palvelumuotoilusta, projekti- ja hanketoiminnasta sekä yrityksen perustamisesta. Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan loppuvaiheen opintoihin.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus, Muu
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Opiskelijat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat, Muut
Aika ja paikka: Syksy 2021
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 16.7. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija - tuntee monituottajamalleja ja tietää niiden laadun ja valvonnan perusteita- tuntee projekti- ja hanketoiminnan rahoitusta ja arviointikäytäntöjä- osaa tehdä oman alan projekti- ja hankehakemuksia- osaa käyttää palvelumuotoilua- tuntee yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviä menettelytapoja- tuntee sosiaalisen yrittäjyyden perusteet
Lisätietoja: Ydinsisällöt- monituottajamallit, laatu ja valvonta - projekti- ja hanketoiminnan rahoitus ja arviointi - projekti- ja hankehakemusten laadinta - palvelumuotoilu - yrittäjyys ja yrityksen perustamisen perusteet - sosiaalinen yrittäjyys​Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.​
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 60 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu