Hanke-, projekti- ja yrittäjyysosaaminen

Takaisin

(4 op)

Syvennä yritys-, hanke- ja projektiosaamistasi! Avoimen ammattikorkeakoulun opintojakso soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita palvelumuotoilusta, projekti- ja hanketoiminnasta sekä yrityksen perustamisesta.

Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, kasvatus, muu koulutus
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, muut, nuorisotyönohjaajat, opiskelijat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat, viestintätehtävissä toimivat
Aika ja paikka: 18.02.-15.03.2019
Ilmoittautuminen viimeistään: 18.1.2019
Ilmoittautumislinkki: http://www.diak.fi/hakeminen/avoin-amk/
Ilmoittautumisen lisätiedot: Tarkempi ilmoittautumislinkki tulee Diakin internet-sivuille myöhemmin.
Osaamistavoitteet: Opiskelija

– tuntee monituottajamalleja ja tietää niiden laadun ja valvonnan perusteita

– tuntee projekti- ja hanketoiminnan rahoitusta ja arviointikäytäntöjä

– osaa tehdä oman alan projekti- ja hankehakemuksia

– osaa käyttää palvelumuotoilua

– tuntee yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviä menettelytapoja

– tuntee sosiaalisen yrittäjyyden perusteet

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 40 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut: Ari Nieminen ari.nieminen@diak.fi
Lisätietoja: Koulutuksen keskeiset sisällöt:

– monituottajamallit, laatu ja valvonta

– projekti- ja hanketoiminnan rahoitus ja arviointi

– projekti- ja hankehakemusten laadinta

– palvelumuotoilu

– yrittäjyys ja yrityksen perustamisen perusteet

– sosiaalinen yrittäjyys.

Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan loppuvaiheen opintoihin.

Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/hakeminen/avoin-amk/
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu