Hanke-, projekti- ja yrittäjyysosaaminen

Takaisin

(4 op)

​Syvennä yritys-, hanke- ja projektiosaamistasi! Avoimen ammattikorkeakoulun opintojakso soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan osaamistaan palvelumuotoilusta, projekti- ja hanketoiminnasta sekä yrityksen perustamisesta.

Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan loppuvaiheen opintoihin.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus, Muu
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Opiskelijat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat, Muut
Aika ja paikka: Kevät 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– tuntee monituottajamalleja ja tietää niiden laadun ja valvonnan perusteita
– tuntee projekti- ja hanketoiminnan rahoitusta ja arviointikäytäntöjä
– osaa tehdä oman alan projekti- ja hankehakemuksia
– osaa käyttää palvelumuotoilua
– tuntee yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviä menettelytapoja
– tuntee sosiaalisen yrittäjyyden perusteet
Lisätietoja: ​Ydinsisällöt- monituottajamallit, laatu ja valvonta
– projekti- ja hanketoiminnan rahoitus ja arviointi
– projekti- ja hankehakemusten laadinta
– palvelumuotoilu
– yrittäjyys ja yrityksen perustamisen perusteet
– sosiaalinen yrittäjyys

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 60 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu