Hankesuunnittelun perusteet

Takaisin

(1 op)

Onko työssäsi tullut hyviä kehittämisideoita, mutta raha ja yhteistyökumppanit puuttuvat? Oletteko pohtineet hankkeen hyötyjä kehittämisessä, mutta kokemus ja osaaminen puuttuu? Tässä koulutuksessa perehdyt hankkeen erityiskysymyksiin käytännön tasolla ja opit kuinka hankeideasta työstetään hankehakemus. Koulutukseen osallistuminen mahdollistaa myös verkostoitumisen muiden hanketyöstä kiinnostuneiden kanssa. Hankeosaaminen on yhä tärkeämpää seurakunnissa ja järjestöissä, kun hankkeiden kautta kehittäminen yleistyy.

Koulutusrakenne: Kirkon ajankohtaiskoulutus
Tehtäväalue: johtaminen ja strateginen suunnittelu seurakunnassa
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 24.-25.3.2020 Seurakuntaopisto, Pieksämäen kampus
Ilmoittautuminen viimeistään: 24.2.2020
Osaamistavoitteet: Osallistuja tuntee hankkeisiin liittyvät käsitteet ja tutustuu erilaisiin rahoitusmahdollisuuksiin. Osallistuja tunnistaa omien hankehakemuksiensa tekemiseen ja suunnitteluun liittyviä olennaisia tekijöitä.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 120 €
Täysihoito: 58 €
Kustannusten lisätieto: Majoitus 30 € (sis. liinavaatteet, majoitus omilla liinavaatteilla 20 €). Ateriat 28 € (ateriat ilman aamupalaa 23 €)
Tiedustelut: Helena Markkanen helena.markkanen@seurakuntaopisto.fi
Lisätietoja: Koulutuksen sisällöt: Hankesuunnittelun perusteet ja käsitteet, ideointi ja tarveharkinta, tavoiteltava muutos-/kehitystavoite, tavoiteltavat tulokset ja vaikutukset. Projektin ohjaaminen, tärkeimmät työkalut valmisteluprosessissa. Hankesuunnitelman laatiminen, erilaiset rahoituskanavat, kriteerit ja hakuprosessit. Koulutuksessa työskennellään työpajoissa, joissa valmistellaan osallistujien hankkeita (3-5 työpajaa). Tukena prosessin sparraus ja arviointi. Hankkeen tulosten juurruttaminen ja levittäminen.
http://www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat
Toteuttaja: kirkkopalvelut / Seurakuntaopisto