Hankintaprosessit haltuun

Takaisin

(5 op)

Oletko mukana päätöksentekijänä hankintaprosessissa? Haluatko vahvistaa hankintaosaamistasi? Hankintatoimen suunnittelu ja kehittäminen kustannustehokkaasti tuovat selvää säästöä. Koulutus soveltuu sinulle, joka työskentelet hankintatoimen työtehtävissä ja haluat saada ymmärryksen hankintaprosessin vaiheista sekä syventää hankintaosaamistasi. Sopii erityisesti silloin, jos valmistelet kilpailutuksia ja kehität hankintaprosesseja.

Tehtäväalue: Talous ja hallinto,
Kohderyhmä: johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, kirkkoherranviraston työntekijät, talouden ja hallinnon työntekijät,
Aika ja paikka: Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena vuonna 2020. Koulutukseen sisältyy yksi lähiopetuspäivä 15.1.2020. Lisäksi koulutukseen kuuluu neljä 1,5 tunnin etäluentoa. Lähiopetuspäivä 15.1.2020, klo 9-16.00 Metropolian Myyrmäen kampuksella, Leiritie 1, Vantaa Etäluennot: 12.2., 11.3, 18.4 ja 13.5.2020, klo 9-10.30
Ilmoittautuminen viimeistään: 13.12.2019
Ilmoittautumislinkki: https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/25906/lomake.html
Osaamistavoitteet: Osallistuja -tuntee ostoprosessin eri vaiheet ja eri toimijoiden roolin ostoprosessissa – ymmärtää hankintojen erilaiset organisointitavat – ymmärtää erilaiset hankintastrategiat ja osaa soveltaa niitä – osaa analysoida organisaationsai hankintatointa – tuntee hankintoihin liittyvät sopimukset – tuntee ostojen luokittelutavat (Category Management) – hallitsee ulkoistamisprosessin
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: Hinta 940 € + ALV 24 %
Täysihoito: Ei sisälly.
Tiedustelut: Sari Pirinen sari.pirinen@metropolia.fi 040 654 1711
Lisätietoja: Sisältö ja toteutus Hankintastrategia – Organisaation strategiasta johdettu hankintastrategia Hankintaprosessi -Tarpeen määrittely (make or buy -päätös) -Toimittajamarkkinan analysointi – Hankintastrategian luominen – Toimittajien etsintä – Hankintaneuvottelu – Sopimus – Sopimuksen toteuman seuranta Hankinnan erilaiset organisointitavat Koulutus on yamk-tasoinen viiden opintopisteen kokonaisuus ja se toteutetaan verkko-opintoina vuonna 2020. Koulutukseen sisältyy yksi lähiopetuspäivä ja neljä etäyhteyden kautta toteutettavaa luentoa. Lisäksi koulutukseen sisältyy teemakohtaisia materiaalipaketteja (videoita ja tekstejä), , verkkokeskusteluja ja harjoitustehtävä. Koulutuksen oppimisalusta on Moodle, joka on käytössä opintojen ajan. Opinnot jaksottuvat teemojen mukaisesti neljän kuukauden ajanjaksolle. Opinnot voi suorittaa joustavasti omaan aikatauluun sopien, huomioiden harjoitustöiden palautusajankohdat. Hyväksytysti suoritettu koulutus on mahdollista hyväksilukea osaksi Metropolian hankintatoimen yamk-opintoja. Keskeinen opetusmateriaali Opetuksen materiaali sähköisessä muodossa. Iloranta K. ja Pajunen-Muhonen H. (2018 tai 2015), Hankintojen johtaminen Kouluttaja: Yliopettaja, KTT Hanna Harilainen, Metropolia Ammattikorkeakoulu. Ilmoittaudu mukaan 13.12.2019 mennessä. Vahvistamme tämän jälkeen koulutuksen toteutumisen. Vähimmäisosallistujamäärä on 16 henkilöä. Koulutusrakenne Täydentävä koulutus Peruutusehdot Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen sari.pirinen@metropolia.fi kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut. Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.
Linkki kotisivulle: https://www.metropolia.fi/koulutukset/taydennyskoulutus/
Toteuttaja: Metropolia Ammattikorkeakoulu