Harjoittelunohjaajien koulutus papeille ja kanttoreille -verkkokoulutus

Takaisin

(1 op)

​​Kirkon koulutuskeskus järjestää yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Sibelius-Akatemian kanssa harjoittelunohjaajakoulutuksen (laajuus 1 op). Koulutus on välttämätön uusille harjoittelunohjaajille. Koulutus järjestää verkossa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Työnohjaus, konsultointi, ohjaus
Kohderyhmä: Papit, Kanttorit
Aika ja paikka: 24.-25.10.2022 verkkokoulutus
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.8.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Koulutuksen tavoitteena on, että ohjaaja
– tuntee tutkintojen sekä työelämäjakson/harjoittelun tavoitteet ja keskeiset sisällöt,
– osaa suunnitella papin/kanttorin työhön perehdyttävän monipuolisen työelämäjakson seurakunnassa yhteistyössä opiskelijan ja työyhteisön kanssa ja
– osaa rakentaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä ja ammatillista kasvua tukevan ohjaussuhteen ja antaa palautetta sekä tehdä arvioinnin.

Lisätietoja: ​Koulutukseen sisältyy etukäteistehtävä.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 70 €
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Eeva Salo-Kopperi, eeva.salo-kopperi@evl.fi, p. 0400 844 828
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Yhteistyökumppanit: Helsingin yliopisto ja Taidelyliopiston Sibelius-Akatemia