Harjoittelunohjaajien koulutus papeille ja kanttoreille

Takaisin

(1 op)

Ilmoittautumisaikaa jatkettu

Kirkon koulutuskeskus järjestää yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Sibelius-Akatemian kanssa harjoittelunohjaajakoulutuksen (laajuus 1 op). Koulutus on välttämätön uusille harjoittelunohjaajille.

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: ohjaustoiminta
Kohderyhmä: kanttorit, papit
Aika ja paikka: 26.-27.10.2020 verkkototeutus, Teams
Ilmoittautuminen viimeistään: 2.10.2020
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Harjoittelunohjaajakoulutus_8891
Osaamistavoitteet: Koulutuksen tavoitteena on, että ohjaaja

· tuntee tutkintojen sekä työelämäjakson/harjoittelun tavoitteet ja keskeiset sisällöt,

· osaa suunnitella papin/kanttorin työhön perehdyttävän monipuolisen työelämäjakson seurakunnassa yhteistyössä opiskelijan ja työyhteisön kanssa

· osaa rakentaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä ja ammatillista kasvua tukevan ohjaussuhteen ja antaa palautetta sekä tehdä arvioinnin.

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 70 €
Täysihoito: 119 €
Kustannusten lisätieto: Ateriapaketti ei-majoittuville 44 €

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Tiedustelut: Eeva Salo-Kopperi eeva.salo-kopperi@evl.fi 0400 844 828
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus
Yhteistyökumppani: Helsingin yliopisto ja Sibelius-Akatemia